Radca Prawny w Biurze Prawnym

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO RADCA PRAWNY W BIURZE PRAWNYM

Nr ref.: CŁ_BP_54_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną,
 • monitorowanie zmian ustawodawczych.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • znajomość oraz doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego;
 • doświadczenie w obszarze prawa pracy lub prawa własności intelektualnej mile widziane;
 • doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych;
 • preferowane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
 • biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
 • samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl