Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Nr ref.: CŁ_DBI_52_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja procesu zarządzania portfelem projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • organizacja i wsparcie procesu oceny inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • nadzór nad budżetem portfela projektów;
 • zarządzanie ryzykami i problemami projektowymi;
 • kierowanie niektórymi projektami z portfela;
 • prowadzenie komunikacji projektowej;
 • koordynacja realizacji projektów w oczekiwanych ramach czasowych, finansowych oraz jakościowych;
 • zapewnienie funkcji Biura Projektu dla projektów realizowanych w spółce.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego  w obszarze zarządzania projektami
  w roli kierownika projektu;
 • praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami i portfelem projektów
  w organizacji (PRINCE2; PMI; Agile; MSP);
 • umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań, umiejętność organizacji pracy;
 • dobra znajomość narzędzi wspierających proces zarządczy;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność  raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, Professional SCRUM Product Owner);
 • wykształcenie wyższe techniczne (również inżynieria biomedycyna, biotechnologia) lub inżynieria chemiczna;
 • doświadczenie w mentoringu kierowników projektów lub w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania przez cele;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami innowacyjnymi lub informatycznymi;
 • praktyczna umiejętność zarządzania ryzykiem w projekcie (MOR);
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów (COBIT);
 • dobra znajomość narzędzi: MS Project, Jira, Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl