Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO LIDER OBSZARU – ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ROZWOJU

Nr ref.: CŁ_UP_51_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie cyfryzacją Sieci poprzez opracowywanie planów strategicznych i operacyjnych rozwoju cyfryzacji;
 • zapewnienie sprzętu, oprogramowania i infrastruktury informatycznej dla Centrum oraz centralnych usług i systemów informatycznych Sieci oraz zarządzanie, administrowanie, doskonalenie oraz sprawowanie nadzoru w tym obszarze;
 • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie polityki zakupów grupowych sprzętu, oprogramowania, usług i infrastruktury informatycznej oraz szkoleń z obszaru IT w Sieci;
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom usług informatycznych Sieci;
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT w Centrum;
 • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie polityki bezpieczeństwa informacji w Sieci oraz planowanie i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji w Sieci;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum i Sieci, w tym w szczególności analiz, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu rozwoju i przypisanych zadań;
 • koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • bieżąca współpraca z Instytutami, innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie rozwoju;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane informatyczne, techniczne);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zarządzania i rozwoju IT;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużym (min. 15-osobowym) zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność tworzenia krótko i długoterminowych planów rozwojowych;
 • doświadczenie w obszarze rozwoju w jednostkach o złożonej strukturze;
 • doświadczenie w branży IT, szczególnie w obszarze rozwoju oprogramowania i rozwoju infrastruktury oraz w zarządzaniu usługami IT;
 • znajomość ITIL;
 • doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji;
 • praktyczna wiedza i umiejętności w prowadzeniu projektów;
 • znajomość metodyk zarządzania projektami, w tym w szczególności AGILE, SCRUM;
 • praktyczna znajomość Prawa Zamówień Publicznych i tworzenia dokumentacji przetargowych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienia na realizację celów;
 • umiejętność analitycznego, technicznego i strategicznego myślenia;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność delegowania zadań i uprawnień;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • wysoka kultura biznesowa.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl