Sekretarka/Sekretarz Prezesa/Zarządu Centrum

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
STARSZY SPECJALISTA – SEKRETARKA/SEKRETARZ PREZESA/ZARZĄDU CENTRUM

Nr ref.: CŁ_UP_3_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną m. in. do zapewnienia mechanizmów współpracy Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zapewnienia środków finansowych na badania prowadzone przez Instytuty Sieci oraz komercjalizacji wyników tych badań.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe wsparcie administracyjne i biurowe Prezesa Centrum/Zarządu Centrum w bieżących projektach;
  dbanie o właściwy obieg dokumentacji i korespondencji;
 • zarządzanie kalendarzami Prezesa Centrum/Zarządu Centrum;
 • przygotowywanie pism, umów, raportów, analiz i prezentacji;
 • obsługa połączeń telefonicznych w języku polskim i angielskim;
 • weryfikacja dokumentów wpływających do Biura pod względem kompletności, poprawności i procedur wewnętrznych;
 • dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Prezesem Centrum/Zarządem Centrum, a pozostałymi Biurami Centrum;
 • obsługa gości i organizacja spotkań;
 • organizacja wyjazdów służbowych Prezesa Centrum/Zarządu Centrum, w tym rezerwacja hoteli, biletów lotniczych;
 • zarządzanie skrzynkami mailowymi Prezesa Centrum/Zarządu Centrum oraz korespondencją mailową (w języku polskim i angielskim);
 • dbanie o właściwy wizerunek Centrum;
 • realizacja własnych projektów w zakresie organizacji pracy biura.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), Google (Google Docs, Gmail, Chrome);
 • wysoka kultura osobista, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność;
 • elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i
  realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 kwietnia 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.