Główny Specjalista ds. Rozwoju Biznesu – Business Development Manager

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU BIZNESU – BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Nr ref.: CŁ_UP_44_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznawanie i analiza potrzeb klientów w korelacji z potencjałem rynku i popytem na nowe technologie (badanie rynku, konkurencji oraz bieżących trendów);
 • pozyskiwanie oraz obsługa potencjalnych klientów poprzez syntezę ich potrzeb z technologią i wiedzą dostępną w Sieci;
 • przygotowywanie i prezentacja ofert dla klientów;
 • przeprowadzanie komercjalizacji oraz realizowanie i monitorowanie przebiegu procesów w tym obszarze;
 • prowadzenie negocjacji techniczno-handlowych;
 • utrzymywanie i rozwój współpracy z klientami i partnerami biznesowymi Instytutów Sieci oraz Centrum;
 • reprezentowanie Sieci podczas konferencji i targów branżowych;
 • raportowanie kadrze zarządzającej o trendach i obserwowanych potrzebach klientów oraz perspektywach rynków;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci (praca w terenie) oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w rozwoju biznesu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: biotechnologia, biomedycyna, chemia, mechanika, elektryka, automatyka, materiałoznawstwo lub teleinformatyka);
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w organizacjach badawczo-rozwojowych w zakresie: zarządzanie projektami, tworzenie strategii, planowanie, itp.;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność syntezy potrzeb klienta z możliwościami badawczymi Sieci;
 • umiejętność przekształcenia oczekiwań jakościowych na twarde cele ilościowe;
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;
 • praktyczne doświadczenie w negocjacjach lub mediacji pomiędzy podmiotami;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań;
 • samodzielność w działaniu i zdolność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pozyskiwania klientów na podstawie potencjału technologicznego dostępnego w Sieci;
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • umiejętność pracy w strukturze macierzowej;
 • wysoka kultura biznesowa i osobista;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego oraz mile widziana średniozaawansowana znajomość jednego z języków: niemiecki/hiszpański/francuski/rosyjski – w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 4 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl