Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Organizacji

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE STRATEGII I ORGANIZACJI

Nr ref.: CŁ_UP_36_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w tworzeniu krótko- i długoterminowych strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • współtworzenie projektów planów działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz planów działalności Centrum Łukasiewicz;
 • współudział w realizowaniu celów wyznaczonych w planach działalności Centrum Łukasiewicz i planach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Prezesa Centrum Łukasiewicz w zakresie rozporządzania przez instytuty Sieci aktywami trwałymi;
 • realizowanie zadań związanych z reorganizacją, łączeniem, podziałem i likwidacją instytutów Sieci;
 • obsługa procesów związanych z wyrażaniem zgód na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych lub obejmowanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • obsługa procesów dotyczących organów instytutów Sieci m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzenie instytutem Sieci, zawierania umów o zakazie konkurencji;
 • współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, zarządzanie);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z nadzorem, organizacją, analizą lub planowaniem strategicznym;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • kreatywność;
 • zdolności analityczne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w atmosferze sprzyjającej wzajemnej współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów;
 • bliską współpracę z Zarządem i wyższą kadrą managerską w zakresie zagadnień o strategicznym charakterze dla rozwoju Centrum Łukasiewicz;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 26 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl