Kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIK ZESPOŁU KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ

Nr ref.: CŁ_UP_25_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • definiowanie i realizacja strategii komunikacji w mediach społecznościowych;
 • zarządzanie wizerunkiem firmy w mediach społecznościowych;
 • monitoring i analiza przekazów medialnych;
 • inicjowanie i organizacja przedsięwzięć promujących działalność organizacji;
 • kształtowanie i utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów;
 • tworzenie treści na potrzeby komunikacji zewnętrznej;
 • planowanie, dobór narzędzi i nadzór nad projektami wizerunkowymi;
 • koordynacja planów i wspieranie działań komunikacyjnych Instytutów Sieci;
 • koordynacja i nadzór nad współpracą z zewnętrznymi dostawcami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w obszarach: Public Relations, komunikacja, dziennikarstwo);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim w organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej;
 • potwierdzone rezultatami doświadczenie w tworzeniu i realizacji planów komunikacji zewnętrznej, w tym dla projektów z obszaru B+R;
 • praktyczna umiejętność redagowania tekstów i komunikatów;
 • znajomość zasad działania mediów, z uwzględnieniem mediów elektronicznych i społecznych oraz rynku usług PR;
 • kreatywność, inicjatywa i dynamizm w działaniu;
 • dobra organizacja pracy i rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 23 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl