Zastępca Dyrektora ds. Media Relations

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW MEDIA RELATIONS

Nr ref.: CŁ_UP_24_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zarządzanie w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej komunikacją zewnętrzną, relacjami z mediami, komunikacją wizerunkową, obecnością w mediach społecznościowych oraz aktywnością Sieci w obszarze sponsoringu korporacyjnego poprzez:

 • realizację działalności informacyjnej:
  • nawiązywanie, kształtowanie i utrzymywanie stałych, pozytywnych kontaktów z mediami;
  • zabezpieczenie informacji prasowych, komunikatów, serwisów, sprostowań i odpowiedzi na zapytania prasowe;
  • organizowanie konferencji prasowych, spotkań i wywiadów z dziennikarzami;
  • koordynację działań medialnych realizowanych przez Instytuty;
  • koordynowanie działań komunikacji zewnętrznej podejmowanych w Sieci;
  • nadzór nad przestrzeganiem „polityki kształtowania wizerunku” oraz zasady spójnej polityki informacyjnej w relacjach z otoczeniem Sieci;
  • przygotowanie i realizację strategii komunikacji zewnętrznej w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku i budowania zaufania do organizacji;
  • koordynację aktywności komunikacyjnej Instytutów;
  • zarządzenie wizerunkiem oraz reputacją w sytuacjach kryzysowych;
 • przygotowanie i realizację strategii komunikacji zewnętrznej w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Sieci:
  • opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku w mediach, w tym w zakresie obecności i kreowania pozytywnego wizerunku w mediach społecznościowych online;
  • realizacja strategii komunikacji zewnętrznej w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku;
  • reprezentowanie Sieci w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi w zakresie realizacji komunikacji zewnętrznej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla kompetencji innych Biur, Departamentów oraz Zarządu;
  • utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów budujących pozytywny wizerunek Sieci oraz budujących zaufanie opinii publicznej do Sieci;
  • nadzór i realizacja projektów wizerunkowych;
  • organizacja projektów służących budowaniu relacji zewnętrznych;
 • koordynację działań komunikacyjnych podmiotów należących do Sieci;
 • zarządzanie wizerunkiem i reputacją w sytuacjach kryzysowych.

Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe: marketing, komunikacja, PR;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie z zakresu PR i komunikacji;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
 • doświadczenie w zarządzeniu wieloosobowymi zespołami, w tym zarządzanie zespołami na odległość;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacji oraz realizacji skomplikowanych projektów komunikacyjnych;
 • doświadczenie w realizacji z sukcesem kampanii komunikacyjnych (biznesowych i wizerunkowych);
 • doświadczenie w zarządzaniu i rozliczeniu znaczących budżetów;
 • doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w komunikacji obszarów badawczo-rozwojowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole;
 • doskonała umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • znajomość technik dziennikarskich, umiejętność śledzenia i analizowania bieżących wydarzeń;
 • umiejętność określania zasad współpracy, zarządzania projektami i konstruktywne podejście do problemów;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i odporność na stres;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń specjalnych, eventów, konferencji.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 23 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl