Kierownik Zespołu Promocji i Reklamy

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIK ZESPOŁU PROMOCJI I REKLAMY

Nr ref.: CŁ_UP_23_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i realizacja długoterminowej strategii dla marki;
 • zarządzanie marką, w tym nadzór nad spójnością komunikacji i wizerunku marki;
 • planowanie i zarządzanie rocznym kalendarzem działań i powierzonym budżetem;
 • zarządzanie stroną internetową;
 • budowa i zarządzanie portfelem materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • monitorowanie umów reklamowych;
 • wspieranie komunikacyjne komercjalizacji badań naukowych;
 • planowanie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych (konferencji, prezentacji) mających na celu budowanie wizerunku i rozpoznawalności marki;
 • koordynacja prac zewnętrznych dostawców projektów wizerunkowych;
 • monitorowanie i analizowanie danych rynkowych oraz analiza efektywności prowadzonych działań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w obszarach: marketing, zarządzanie, ekonomia);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obszarem komunikacji lub marketingu;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • udokumentowane doświadczenie w budowaniu marki;
 • wiedza ekspercka w zakresie zagadnień marketingowych oraz innowacyjnych narzędzi marketingu i komunikacji;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na rezultat;
 • bardzo dobre kompetencje interpersonalne, wysoka kultura osobista oraz umiejętność utrzymywania relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi digital marketing;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 23 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl