Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Nr ref.: CŁ_UP_16_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym oraz wieloletniego planu finansowego;
 • bieżący monitoring realizacji planu finansowego oraz analiza jego wykonania;
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum;
 • angażowanie środków na postawie umów i wniosków;
 • weryfikacja wydatków pod kątem zgodności z planem finansowym oraz planem zamówień i zakupów;
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie zleceń płatności w systemie bankowym;
 • udział w tworzeniu zasad rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum;
 • udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia polityki rachunkowości Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Centrum;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w zakresie finansów, rachunkowości – studia I lub II stopnia, studia podyplomowe);
 • min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office);
 • znajomość programów księgowo-finansowych i obsługi bankowości elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 17 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl