Starszy Specjalista ds. Analizy Danych

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW ANALIZY DANYCH

Nr ref.: CŁ_UP_15_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie, analizowanie oraz raportowanie wskaźników z działalności Centrum;
 • współudział w sporządzaniu bieżących raportów na poziomie operacyjnym;
 • współpraca z Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie sporządzania raportów i analiz służących realizacji celów;
 • przygotowywanie opracowań z prowadzonych analiz oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju sfery badań naukowych i prac rozwojowych;
 • udział w przygotowywaniu prognoz i dokonywaniu analiz aktualnego stanu badań naukowych i prac rozwojowych;
 • czynności związane z bieżącym monitoringiem i sprawozdawczością z działalności badań naukowych i prac rozwojowych Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • współpraca w zakresie analizy i modelowania procesów w obszarze badań w Sieci;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe i minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach badawczo-rozwojowych);
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • doskonała znajomość pakietu MS Office, w tym biegła znajomość Excel;
 • znajomość metod statystycznej analizy danych;
 • mile widziana znajomość oprogramowań dedykowanych statystycznej analizie danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • rozwinięte umiejętności analityczne zwłaszcza w pracy z dużą ilością danych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 17 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl