Specjalista ds. Finansów

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
SPECJALISTA DO SPRAW FINANSÓW

Nr ref.: CŁ_UP_14_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w pracach Departamentu związanych z monitorowaniem i oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutów;
 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu do spraw Finansów i Kontroli, kompleksowych analiz ekonomiczno-finansowych dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • uczestnictwo w pracach Departamentu w zakresie przygotowywania, opiniowania i monitorowania realizacji rocznych planów finansowych;
 • współudział w przeprowadzaniu kontroli i opracowywaniu sprawozdań;
 • udział w analizach mających na celu wypracowanie rekomendacji czynności naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów, w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • mile widziany certyfikat zawodowy z zakresu finansów lub kontrolingu (np. ACCA, CIMA) lub w trakcie uzyskiwania;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 12 czerwca 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl