Dyrektor Generalny Centrum Łukasiewicz

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTOR GENERALNY CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Nr ref.: CŁ_UP_4_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną m. in. do zapewnienia mechanizmów współpracy Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zapewnienia środków finansowych na badania prowadzone przez Instytuty Sieci oraz komercjalizacji wyników tych badań.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bezpośrednia współpraca z Prezesem Centrum/Zarządem Centrum w zakresie organizacyjno-administracyjnym;
 • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Centrum i warunków jego działania;
 • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Centrum;
 • gospodarowanie mieniem Centrum, w tym koordynacja przygotowań i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu;
 • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
 • realizacja polityki kadrowo-płacowej Centrum;
 • opracowywanie i wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych;
 • zarządzanie, nadzorowanie oraz optymalizacja procesów;
 • współdziałanie z jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań;
 • wykonywanie innych zadań z upoważnienia Prezesa Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (administracyjne, ekonomiczne, finansowe, prawnicze);
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze publicznym lub badawczo-rozwojowym;
 • doświadczenie w tworzeniu od podstaw jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie proceduralnym, regulacji wewnętrznych, tworzenia, uruchamiania realizacji zadań merytorycznych oraz tworzenia zespołów pracowniczych;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • wysoka świadomość biznesowa, umiejętność podejmowania strategicznych decyzji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i
  realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 kwietnia 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.