Starszy Specjalista/Analityk Biznesowo-Systemowy

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA/ANALITYK BIZNESOWO-SYSTEMOWY

Nr ref.: CŁ_DK_03_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • codzienna współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie analizy procesów biznesowych i definiowania wynikających z nich wymagań dla systemów IT;
 • koordynacja prac analitycznych w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • projektowanie funkcjonalności rozwiązań IT we współpracy z przedstawicielami Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie dokumentacji projektowych i wdrożeniowych;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 • definiowanie wymagań biznesu oraz szacowanie pracochłonności pracy związanych
  z realizacją proponowanych rozwiązań;
 • sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań;
 • opracowanie założeń do testów i odbioru oprogramowania;
 • udział i koordynacja testów akceptacyjnych wdrażanych rozwiązań;
 • zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania;
 • prowadzenie uzgodnień z dostawcami.

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe związane ze stanowiskiem);
 • minimum rok doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych (analiz biznesowych);
 • znajomość notacji UML, BPMN;
 • doświadczenie w analizie wymagań i tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • praktyczne umiejętności modelowania procesów biznesowych;
 • umiejętności planowania prac analitycznych oraz prowadzenia/modelowania spotkań
  z udziałem interesariuszy rozwiązania;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • praktyczna znajomość problematyki i zagadnień związanych z wdrażaniem i integracji systemów IT;
 • znajomość i praktyczne umiejętności z zakresu realizacji projektów (typu Prince2
  i Agile np. SCRUM);
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • samodzielne działanie i podejmowanie decyzji;
 • zaawansowana znajomość narzędzi pakietu Office (zwłaszcza Excel i Access);
 • dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2).

Mile widziane:

 • doświadczenia w prowadzeniu analiz systemowych;
 • doświadczenie w koordynacji integracji systemów rozproszonych;
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych;
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość narzędzi Jira/Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 31 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl