Starszy Specjalista ds. Księgowości

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

Nr ref.: CŁ_BFK_01_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • weryfikacja, księgowanie oraz uzgadnianie list płac, ZUS, PIT, PFRON;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • sporządzanie sprawozdania F-03;
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum;
 • udział w przygotowywaniu i sporządzaniu sprawozdania finansowego Centrum;
 • uzgadnianie zapisów księgowych w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Centrum.

Wymagania dla kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia);
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • znajomość systemu ENOVA;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo-księgowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 30 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl