Lider Obszaru – Zastępca Dyrektora Departamentu Komercjalizacji

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

LIDER OBSZARU – ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU KOMERCJALIZACJI

Nr ref.: CŁ_UP_43_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza rynku, działań konkurencji oraz trendów na rynku krajowym i europejskim;
 • kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów Instytutów Sieci;
 • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze komercjalizacji;
 • inicjowanie współpracy naukowców z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego Instytutów Sieci;
 • tworzenie, promocja i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom ofert;
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w celu rozwoju procesów komercjalizacji;
 • pozyskiwanie środków na realizację działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • poszukiwanie synergii produktów, technologii i wiedzy pomiędzy Instytutami Sieci;
 • koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem strategii sprzedażowej i związanej z tym strategii marketingowej Sieci;
 • koordynowanie procesem transferu wiedzy do gospodarki i wewnątrz Sieci;
 • koordynowanie i nadzór nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • współpraca wewnątrz Sieci oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie komercjalizacji;
 • nadzór nad zawieraniem umów o współpracy z uczelniami w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
 • identyfikowanie i przewidywanie potrzeb rynku w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym na potrzeby strategii i dostosowywania celów Sieci do potrzeb rynku;
 • koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie sprzedaży i komercjalizacji;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane inżynierskie);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze sprzedaży i komercjalizacji;
 • wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie (minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej);
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktem na różnym poziomie zaawansowania w środowisku krajowym i europejskim oraz znajomość metodyk w tym obszarze;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii rozwoju usług profesjonalnych;
 • umiejętność tworzenia długoterminowej wizji rozwoju produktów lub usług z pracą operacyjną;
 • mile widziana znajomość rynku badań;
 • umiejętność zarządzania w strukturze macierzowej;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;
 • umiejętność budowania wartości oferty produktowej;
 • umiejętność analizy efektywności oraz skuteczności wdrażanych rozwiązań;
 • silna motywacja do działania, zaangażowanie i orientacja na realizację celów;
 • umiejętność organizowania procesu sprzedaży i budowania długoterminowych relacji z kontrahentami Sieci;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego);

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 20 września 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl