Ł-IChP Starszy Specjalista w Pionie Badawczym w Zakresie Genetyki oraz Biologii Systemowej w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE ZATRUDNI  STARSZEGO SPECJALISTĘ W PIONIE BADAWCZYM W ZAKRESIE GENETYKI ORAZ BIOLOGII SYSTEMOWEJ W ZAKŁADZIE FARMACJI, CHEMII KOSMETYCZNEJ I BIOTECHNOLOGII

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych ukierunkowanych na nauki life science, techniczne oraz inżynieryjne. Zakład Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego realizuje projekty o charakterze badawczo-wdrożeniowym i naukowym. Oprócz wewnętrznych projektów ściśle współpracuje z innymi zespołami w zakresie inter alia farmacji, mikrobiologii, chemii przemysłowej i analityki.

Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy nowych członków zespołu naukowo-badawczego entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów, w tym interdyscyplinarnych m. in. w zakresie inżynierii genetycznej, biologii systemowej, biosyntezy i biotransformacji. W naszej jednostce stawiamy na rozwój w przyjaznej atmosferze pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 • Prace rozwojowe w zakresach inter alia biosyntezy, biokatalizy głównie w systemach prokariotycznych
 • Opracowywanie i przygotowywanie konstruktów genetycznych do biosyntezy związków naturalnych i syntetycznych o różnorodnym zastosowaniu – w tym medycznym
 • Opracowania literaturowe do potrzeb rozwoju projektu
 • Analiza, interpretacja, dokumentowanie, udział w publikowaniu/patentowaniu prowadzonych prac
 • Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach badawczych
 • Dbanie o sprzęt i wyposażenie laboratoryjne

Profil kandydata:

 • Tytuł magistra nauk biotechnologicznych, biochemicznych, biologicznych lub pokrewnych
 • Doświadczenie w pracy w zakresie inżynierii genetycznej plazmidów, białek, szczepów bakteryjnych
 • Umiejętność ekspresji i mile widziane doświadczanie w oczyszczaniu białek
 • Kreatywność, samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego (płynność porozumiewania się i czytania specjalistycznej literatury)

Korzyści:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP)
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli
 • Praca w młodym, przyjaznym i prężnym zespole
 • Udział w realizacji ambitnych projektów z użyciem wysokiej klasy sprzętu
 • Szeroka współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 09.03.2021 r. Wraz z w/w dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.