Kierowca

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
KIEROWCA

Nr ref.: CŁ_UP_10_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i obsługa samochodu w Centrum;
 • codzienna obsługa i kontrola czystości i sprawności technicznej samochodu;
 • obsługa transportowa osób i towaru małogabarytowego w Warszawie oraz na terenie Polski oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego transportu;
 • obsługa powierzonego samochodu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy;
 • obsługa szkód komunikacyjnych;
 • sprawowanie kontroli nad bieżącymi naprawami i przeglądami;
 • prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację związaną z obsługą samochodu;
 • współpraca w razie potrzeb ze stacjami obsługi i zakładami naprawczymi.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie;
 • co najmniej 5-letnie nieprzerwane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowcy;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy kierowcy;
 • punktualność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i samodzielność;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i reagowania;
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • ogólna wiedza motoryzacyjna;
 • komunikatywność.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 28 maja 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.