Główny Specjalista ds. Kadrowych

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW KADROWYCH

Nr ref.: CŁ_UP_31_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współtworzenie i realizacja strategii w obszarze kadrowym;
 • sporządzanie i administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, przygotowywanie opisów stanowisk pracy, wprowadzanie danych do systemu informatycznego);
 • bieżąca obsługa kadrowa pracowników (m.in. ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich, rozliczanie czasu pracy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, badania lekarskie i szkolenia BHP, sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON, prowadzenie ZFŚS, doradztwo i wsparcie pracowników w zakresie zagadnień kadrowych);
 • współpraca w zakresie wdrażania projektów i procesów kadrowych adekwatnie do potrzeb biznesowych Centrum (w obszarze rekrutacji, onboardingu, oceny i rozwoju, systemu szkoleń, employer brandingu itp.);
 • bieżące wsparcie kadry kierowniczej w procesie zarządzania i komunikacji wewnętrznej;
 • promowanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania kadrami i współtworzenie kultury organizacyjnej Centrum;
 • sporządzanie oraz aktualizacja istniejących procedur kadrowych oraz regulaminów;
 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac;
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu polityki i administracji kadrowej;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane: prawo, ekonomia, zarządzanie kadrami);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • praktyczna znajomość prawa pracy oraz zasad rozliczania umów cywilnoprawnych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • praktyczna znajomość procesów i narzędzi kadrowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • umiejętność budowania dobrych relacji z innymi i proaktywne podejście;
 • zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • biegła znajomość programów kadrowo-płacowych oraz Płatnika;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word).

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 2 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl