Główny Specjalista ds. HR Business Partner

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW HR BUSINESS PARTNER

Nr ref.: CŁ_UP_29_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • budowa i realizacja strategii HR w Sieci;
 • zapewnianie sprawnego wdrożenia procesów, narzędzi, programów i rozwiązań w obszarze HR w Sieci;
 • proaktywne zbieranie wymagań i identyfikowanie potrzeb Instytutów Sieci w zakresie usprawnień procesów i narzędzi HR;
 • monitorowanie trendów rynkowych i proponowanie nowych rozwiązań w obszarze HR;
 • udział w bieżących projektach HR;
 • wspieranie komunikacji wewnętrznej oraz zaangażowanie w wewnętrzne i zewnętrzne budowanie wizerunku Centrum;
 • prowadzenia działań z obszaru employer branding;
 • sporządzanie zestawień, raportów, prezentacji i analiz;
 • aktywna współpraca z Instytutami Sieci oraz Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku HR Business Partner lub na samodzielnym stanowisku specjalistycznym w obszarze HR;
 • doświadczenie we wdrażaniu i standaryzowaniu narzędzi i procesów HR wspierających realizację celów przyjętej strategii (takich jak m.in.: rekrutacja, onboarding, rozwój pracowników, zarządzanie talentami, zarządzanie przez cele, employer branding, komunikacja wewnętrzna);
 • praktyczna znajomość prawa pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy projektowej;
 • samodzielność w działaniu, decyzyjność, odpowiedzialność i proaktywność;
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word).

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 2 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl