CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW WSPARCIA

Nr ref.: CŁ_DR_56_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoring krajowych i zagranicznych programów badawczych;
 • Monitoring zagranicznej agendy badawczej;
 • Organizacja formalnej części przygotowywania projektów;
 • Wsparcie Instytutów Sieci Badawczej w pozyskiwaniu środków na projekty;
 • Prowadzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej;
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami w całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • Wsparcie procesu ocen inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • Rozliczanie projektów;
 • Wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą badawczą Sieci,
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych dotyczących wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pozyskiwana, koordynowania
  i raportowania projektów badawczych;
 • Doświadczenie we wsparciu projektów finansowanych w ramach:
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i/ lub Programów Horyzont 2020
   i/ lub 7-mego Programu Ramowego;
 • Praktyczna znajomość różnych źródeł wsparcia projektów badawczych;
 • Rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność  raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami;
 • Certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, Professional SCRUM Product Owner);
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań konkurencyjnych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu umów projektowych oraz umów konsorcjum;
 • Wykształcenie wyższe techniczne (również inżynieria biomedycyna, biotechnologia) lub inżynieria chemiczna;
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych, w tym uczelniach, instytutach badawczych i instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Dobra znajomość narzędzi: MS Project, Jira, Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl