CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW NADZORU NAD INSTYTUTAMI SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Nr ref.: CŁ_UP_26_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca w wykonywaniu zadań Biura Nadzoru Centrum Łukasiewicz związanych z kompleksowo rozumianym nadzorem nad Instytutami Sieci w zakresie:
  • zgodności działania z przepisami prawa i statutami, celowości, rzetelności i gospodarności;
  • prawidłowości realizacji zadań ustawowych Instytutów Sieci;
  • zadań organizacyjno-kadrowych;
  • zadań związanych z zatwierdzaniem statutów i regulaminów organizacyjnych, rocznych planów działalności Instytutów Sieci oraz opiniowaniem rocznych planów finansowych Instytutów Sieci;
  • tworzenia i usprawniania modeli zarządczych;
  • tworzenia strategii krótko- i długoterminowych;
  • udziału w rozwoju narzędzi służących do raportowania;
  • czynności związanych z procesem oceny Instytutów Sieci pod względem gospodarki finansowej, jakości pracy, jakości zarządzania oraz prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności;
  • realizowania zadań związanych z łączeniem, podziałem, likwidacją Instytutów Sieci;
  • współtworzenia i rozwoju najlepszych praktyk w obszarze organizacji, zarządzania, budżetowania i analizy;
 • przygotowywanie rozwiązań systemowych i procedur;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora Biura Nadzoru;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne, finansowe, administracyjne, prawnicze);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • zdolności analityczne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 23 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl