CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW FINANSÓW

Nr ref.: CŁ_UP_19_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu do spraw Kontroli i Finansów, kompleksowych analiz ekonomiczno-finansowych dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • gospodarki finansowej,
  • prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności Instytutów i rocznych planów działalności Sieci,
  • jakości zarządzania,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prawidłowości przeznaczenia dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • analiza wyników ekonomiczno-finansowych dla spółek kapitałowych instytutów Sieci;
 • uczestnictwo w pracach Departamentu w zakresie przygotowywania, opiniowania i monitorowania realizacji planów rocznych;
 • współudział w przeprowadzaniu kontroli i opracowywaniu sprawozdań;
 • udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów, w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną w obszarze finansów;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • określanie perspektywicznych kierunków działalności w zakresie finansów i kontroli;
 • poszukiwanie unifikacji i synergii oraz poprawa efektywności oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów i kontroli;
 • opracowywanie wytycznych i monitorowanie realizacji dla kluczowych wskaźników finansowych i kontrolingowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • mile widziany certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 18 czerwca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl