Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz tworzą przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego, finansowego i naukowego oraz przedstawiciele Instytutów Łukasiewicza. Gremium pełni rolę opiniodawczo-doradczą. Do jego zadań należy m. in. przedstawianie i konsultowanie propozycji obszarów priorytetowych działalności Łukasiewicza oraz opiniowanie kierunków współpracy ze środowiskiem biznesowym i naukowym.

Prof. dr hab. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przewodnicząca Kolegium

Lucyna Woźniak jest profesorem nauk medycznych i Kierownikiem Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół molekularnych markerów cukrzycy ciążowej (GDM) w możliwej profilaktyce i diagnostyce cukrzycy typu 2 u kobiet z wykorzystaniem narzędzi metabolomicznych.

Jest absolwentką  Politechniki Łódzkiej. Doktorat i habilitację uzyskała w Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Po doktoracie spędziła 2 lata w Kings College London na stażu podoktorskim w zespole prof. Colina Reese.

Od 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, Przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia) oraz członkiem Rady Wysokiego Szczebla do opracowania maksymmalizacji impaktu Programów Ramowych Unii Europejskiej (Grupa Pascala Lamy’ego; raport Lab-Fab-App).

Adam Banaszak

Adam Banaszak posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz realizowaniu złożonych projektów biznesowych i innowacyjnych. Piastował stanowiska Dyrektora Ekonomicznego, członka zarządu oraz Prezesa wielu spółek prywatnych i państwowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomii i zarządzania.

Jest autorem wielu opinii kształtujących prawo europejskie z dziedziny gospodarki, ochrony środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym oraz innowacji.

Inż. Artur B. Chmielewski

Project Manager, NASA

Artur B. Chmielewski pracuje w kalifornijskim ośrodku Jet Propulsion Laboratory (JPL) – NASA jako menedżer misji kosmicznych. Studiował w University of Michigan i University of Southern California, ukończył mechanikę i informatykę.

W JPL był managerem licznych projektów, takich jak: the Space Technology 8 mission, Mars Telecommunication Orbiter Rendezvous Experiment, Space Technology 6 mission, Gossamer Program, Inflatable Antenna Flight Experiment, czy Cryocooler Flight Experiment. Najbardziej zasłynął jednak z zarządzania po stronie amerykańskiej projektem Rosetta – sondy kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej, której zadaniem było wejście na orbitę wokół jądra komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i osadzenie na jej powierzchni lądownika.

Jest synem rysownika Henryka Chmielewskiego („Papcia Chmiela”), autora serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”.

Dr Marek Dietl

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym  i  branży venture capital. Zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych.

Dr inż. Irena Dul

Ekspert ds. Obróbki Cieplej i Lutowania, Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem lotniczym i technologią produkcji silników lotniczych. Pracę zaczynała w WSK „PZL Rzeszów” S.A, która po prywatyzacji zmieniła nazwę na Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych wydziałach produkcyjnych i działach technicznych.

Absolwentka Wydziału Metali Nieżelaznych w AGH, obroniła tytuł doktora w dziedzinie eksploatacji i budowy maszyn na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 20 lat pracy zawodowej nadzorowała wiele wdrożeń przemysłowych i brała udział w sześciu projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR.

W 2016 roku została nominowana na prestiżowe stanowisko korporacyjne „Fellow”, czyli uznanego eksperta w obszarze procesów obróbki cieplnej i lutowania. Ma wpływ na tworzenie standardów technicznych na wskroś całej korporacji. Koordynuje współpracę firmy z uczelniami technicznymi m.in. w zakresie projektów B+R, jak również różnych programów edukacyjnych typu: doktoraty wdrożeniowe oraz studia dualne.

Andrzej Guzowski

Przedsiębiorca Agris International, Sly France

Od 1995r. do 2015 r., jako prezes zarządu kierował spółką Unia Grudziądz, którą utworzył wraz z drugim wspólnikiem. W tym czasie pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu firm, których przejęcia dokonała spółka Unia. Ukończył Wydział Prawa UMK w Toruniu. Jest radcą prawnym. W latach 1990-1994 był wiceprezydentem Grudziądza oraz radnym miejskim.

W okresie 2016-2019 r. członek Rady Nadzorczej spółki Unia, w 2019 roku odszedł ze spółki i zbył posiadane w niej udziały. W chwili obecnej posiadacz większościowych udziałów w dwóch francuskich firmach: spółce Agrisem International oraz Sly France. Zajmują się one produkcją maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn wspierających nowe trendy w rolnictwie europejskim, polegające w ogromnym skrócie na upraszczaniu procedur związanych z uprawą ziemi i siewie bezorkowym. Wśród produktów posiadają również maszyny zwiększających retencję wody w glebie, maszyny do tzw. zielonych technologii rolniczych, zmniejszających stosowanie nawozów sztucznych.

Dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes ds. innowacji i programów B+R, Grupa Azoty

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na Krakowskiej Akademii.

Jest członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Górniczo-Metalowch ZĘBIEC oraz ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Naukowej czasopisma Tarnowskie Dialogi Naukowe i Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem działania Kapituły jest zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem.

Dr Eliza Kruczkowska

Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju

Była prezes Fundacji Startup Poland, centrum współpracy między firmami start-upowymi i miejscem spotkań przedsiębiorców. Celem inicjatywy jest też wspieranie warunków do tworzenia sukcesu polskich przedsiębiorstw. Jest koordynatorem rządowego programu Start in Poland. Ma 8 lat doświadczenia w zakresie szeroko rozumianego public relations.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze IT pracując m.in. w szeregach firmy Huawei, współpracowała także z fundacją ePaństwo, SEQUENCE sp. z o.o. oraz Internet Advantage. Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Dagmara Nickel

Prezes YouNick Mint

Założyciel i prezes YouNick Mint – pierwszego operacyjnego funduszu inwestycyjnego w Polsce, znanego z zaangażowanego i partnerskiego podejścia do start-upów. Menedżer i inwestor z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od zawsze fascynowała ją praca z ludźmi i tworzenie biznesów. Żywe interakcje, ścieranie się poglądów i sprawczość w kreowaniu rzeczywistości.

Stoi za licznymi sukcesami rynkowymi: stworzyła Nickel Development (czołową poznańską firmę deweloperską) oraz YouNick Technology Park (pierwszy prywatny park technologiczny w Polsce, dający dach nad głową i możliwość rozwoju niemal 150 firmom). Nagrodzona tytułami „Ten, który zmienia polski przemysł” (2010) oraz „Przedsiębiorstwo przyszłości” (2016).

Pierwsze poważne doświadczenia zawodowe zdobywała w telefonii komórkowej pracując w Polsce, w Anglii i Szwajcarii dla Polkomtela i Ericssona. Od 16 lat buduje rodzinną firmę deweloperską Nickel Development, a od 8 tworzy pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny. Jej intencją jest stworzyć prawdziwie innowacyjne i przyjazne miejsce do rozwoju ludzi i biznesu.

Wojciech Przybylski

Prezes, Krakowski Park Technologiczny

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym. Członek Rady Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, komitetu inwestycyjnego funduszy INNOventure i Rady Sieci ENoLL.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej.

W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

Beata Lubos

Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. odbył liczne zagraniczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w Narodowym Instytucie Raka (NCI, NIH, Bethesda, USA).

Przedmiotem jego badań jest wykorzystanie nowoczesnych metod genomicznych, immunologicznych oraz komórek macierzystych w diagnostyce i terapii przewlekłych chorób zapalnych oraz nowotworowych. Całkowity IF jego publikacji przekracza 300 punktów, a indeks Hirsha wynosi 22.

Od roku 2016 jest prorektorem do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie już od kilku lat jest zaangażowany w prowadzenie badań wykorzystujących tworzenie unikalnych zbiorów danych i rozwiązań sztucznej inteligencji służących rozwojowi spersonalizowanej diagnostyki i terapii szeregu chorób cywilizacyjnych.  W roku 2019 został przewodniczącym Rady nowo utworzonej Agencji Badań Medycznych.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii “Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki”.

Był inicjatorem, kierownikiem i koordynatorem projektu badawczego zamawianego “Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”, realizowanego w latach 2007–2010 przez 19 ośrodków naukowych z całej Polski. Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami wielu polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). W latach 2006-2008 był pełnomocnikiem Rektora PW ds. Przedsięwzięcia Centrum Fotowoltaiki, a także Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii „CEZAMAT”. Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w prestiżowych czasopismach.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zainteresowania naukowe to mechatronika, dynamika strukturalna, robotyka, monitorowanie konstrukcji i bezkontaktowe metody pomiarów wielkości mechanicznych. Autor 1030 artykułów i doniesień naukowych z czego 210 opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Chairmen dwóch światowych kongresów naukowych w 2008 roku EW SHM, w 2012 Polish Congress of Technical Diagnostics, WC IFToMM w 2019.

Członek rad programowych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych oraz redaktor (2006- 2008) czasopisma PAK. Kierownik licznych projektów badawczych międzynarodowych i krajowych. Członek wielu Towarzystw i Organizacji naukowych i przemysłowych, Rad Nadzorczych firm giełdowych oraz rad naukowych.

Założyciel 28 firm typu start – up, ze studentami, z których kilka jest dużymi firmami (np. EC Engineering – światowy lider w projektowaniu pojazdów szynowych (90% projektów za granicą) oraz producent osprzętu do pojazdów szynowych i elektrycznych autobusów miejskich, producent linii produkcyjnych dla lotnictwa i przemysłu kolejowego. Wszystkie firmy zatrudniają ponad 500 osób.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Wybitny naukowiec, doświadczony organizator życia akademickiego oraz animator współpracy nauki i biznesu. Pełniąc wielorakie funkcje administracyjne i organizacyjne uczestniczył w opracowywaniu interdyscyplinarnych programów rozwojowych, analiz i studiów strategicznych na poziomie regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (1973). W 1979 r. obronił pracę doktorską pt. „Obliczanie nieustalonego pola elektromagnetycznego w ferromagnetykach”. Habilitował się w 1990 r. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Analiza pól elektromagnetycznych niestacjonarnych metodą różnic skończonych w obwodach magnetycznych przetworników elektromagnetycznych”. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Rektor Politechniki Łódzkiej w kadencji 2016–2020.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 artykułów naukowych i 18 monografii. Współpracuje z wieloma uniwersytetami, w tym Southampton, Pawii, Mariborze, Pilznie, Coimbrze, Vigo, Arras, METU. Wieloletnie staże za granicą. Członek 18 Komitetów Naukowych Konferencji i Rad Naukowych. W 2019 roku wybrany do Grupy Ekspertów EUA (European Universities Association) ds. Europejskiego Ekosystemu Innowacji (Expert Group on European Innovation Ecosystem). Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i odznaczenia.

Dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor Łukasiewicz– Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A., pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., wcześniej zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o. oraz Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz program The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

Dr inż. Julia Gościańska-Łowińska

Dyrektor Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Powołana na stanowisko Dyrektora Instytutu 20 marca 2019 r.

Od ponad 11 lat zatrudniona w Instytucie, początkowo na stanowisku specjalisty, następnie na stanowisku adiunkta, pełniła funkcje Kierownika Działu Koordynacji Projektów, Pełnomocnika Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń oraz p.o. Dyrektora przez okres 6 miesięcy.

Ukończyła liczne formy doskonalenia m.in. studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, szkolenia i kursy z zakresu zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi, green controlling and finance, zarządzania procesowego. Ekspert Komisji Europejskiej i World Bank Group. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Kierownik projektów międzynarodowych. Przez lata brała czynny udział w realizacji kilkudziesięciu projektów, nadzorowała poprawność ich przebiegu, uczestniczyła w    raportowaniu i komercjalizacji prac realizowanych w Łukasiewicz-PIMR. Ambasadorka inicjatywy „Polskiego Robota” – sztandarowego projektu Łukasiewicza.

Dr Radosław Dziuba

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Od początku kierowania jednostką jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce. Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, Grantów Norweskich oraz NCBiR. Autor szeregu publikacji w zakresie m.in.: zrównoważonego rozwoju turystyki, przemysłu tekstylnego i odzieżowego, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz integracji europejskiej. Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy europejskich oraz specjalizacji regionalnych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Za swoją działalność otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Dyrektor instytutu przyszłości” przyznaną przez Kapitułę Forum Inteligentnego Rozwoju. Pasjonat podróży, których inspiracje przekłada w rozwój aktywności zawodowej.

Dr inż. Barbara Juszczyk

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Menager i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 21.02.2019 roku pełni funkcję Dyrektora ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Doktor nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach). Wcześniej była Kierownikiem Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN.

Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Członek Rad Instytutu ŁUKASIEWICZ– Instytut Spawalnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członek zespołu powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. Rozwoju przetwórstwa miedzi w Polsce, Członek Zespołu Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN, Członek Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych IATI Autostrada Technologii i Innowacji, Członek Komitetu miedziowego Stowarzyszenia Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e. V. (GDMB).

Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych, 27 projektów naukowo-badawczych, 5 projektów międzynarodowych, 23 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 60 prac badawczych własnych, laureat 19 nagród i wyróżnień.

Dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie

W Instytucie Lotnictwa jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii, zmiany strukturalne, współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i przemysłowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział MEiL, uzyskał tytuł magistra inżyniera z zakresu Mechaniki i Budowy Maszyn.

Pracował w pionie EDC nad rozwojem komór spalania silników odrzutowych, w tym przez 2 lata kierował zespołem pracującym nad rozwojem komór spalania silników przeznaczonych do dużych samolotów pasażerskich. Posiada doświadczenie jako kierownik grupy „Environmental Services and Gasification”, która opracowywała technologie oczyszczania powietrza oraz zgazowania węgla. W latach 2009-2010 jako kierownik grupy inżynierów w GE Oil & Gas, był odpowiedzialny za prace związane z wydobyciem i przesyłem ropy i gazu z dna morskiego.  Od Stycznia 2011 roku powrócił do zagadnień związanych z lotnictwem, obejmując kierowanie grupą GE Aviation Systems w Polsce. Pod koniec pracy w GE kierował grupą około 250 inżynierów, pracujących nad różnymi technologiami w lotnictwie.

Członek wielu rad naukowych w tym Rady Programowej International Council of Aeronautical Sciences, zasiada w zarządzie krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych.