Główne obszary działalności grupy skupiają się wokół biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli głównych komponentów tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach tej tematyki prowadzone są prace prowadzące do rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków, ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym oraz wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.

Trudne do przecenienia znaczenie mają prace prowadzone w obszarze nanotechnologii dla energii odnawialnej oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią.
Istotny aspekt stanowią prace związane z bezpieczeństwem energetycznym, w tym wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, a także energetyką prosumencką, energią z odpadów i paliwami alternatywnymi oraz technologiami dla urządzeń fotowoltaicznych.

Innowacje w tym zakresie dotyczą też zrównoważonego rolnictwa i budownictwa przyszłości, w tym w obszarze innowacyjnych produktów drzewnych i drewnopochodnych, indywidualizacji produkcji meblarskiej oraz projektowaniu i wytwarzaniu maszyn rolniczych, nawozów organicznych i mineralnych oraz produkcji, magazynowaniu i przetwórstwie płodów rolnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
+48225682000
ichp@ichp.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
+48221125205
sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
+48228460011
ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
+48814731400
sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
+48322310011
is@is.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

ul. Zakopiańska 73,
30-418 Kraków
+48122618324
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
90-570, Łódź
tel. +48 42 307 09 01
info@lit.lukasiewicz.gov.pl