To badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i techniki medycznej. Obszary działalności grupy dotyczą całego procesu wytwarzania produktów leczniczych dla technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych) i obejmują:

  • chemiczną syntezę substancji czynnych;
  • badania przedkliniczne z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną;
  • opracowanie technologii wytwarzania formy leku i badania analityczne;
  • dopuszczenia do obrotu;
oraz wszystkie etapy powstawania wyrobu medycznego i aparatury:
  • projektowanie;
  • prototypowanie;
  • badanie bezpieczeństwa oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej.

Innowacyjność w zdrowiu to badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka i terapie medyczne oparte na inżynierii białek oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów.

Ponadto, koncentrujemy się również na rozwoju zaawansowanych metod i narzędzi wpływających na poprawę efektywności zarządzania i procesów logistycznych w ośrodkach zdrowia, m.in. poprzez tworzenie aplikacji komputerowych, systemów eksperckich i zaawansowanych baz danych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
+48225682000
ichp@ichp.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
+48814731400
sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl