Działalność grupy koncentruje się wokół technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem infrastruktury logistycznej i pojazdów.
W szczególności prowadzone są prace badawczo rozwojowe w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.

Istotnym aspektem są też innowacje w obszarze technologii dla magazynowania, przetwarzania i odzysku energii, w tym w badaniach nad ogniwami wodorowymi, ogniwami paliwowymi, superkondensatorami oraz bateriami i akumulatorami.
Innowacyjność w inteligentnej mobilności to także projektowanie systemów zarządzania transportem, logistyką i łańcuchem dostaw oraz nowoczesne magazynowanie i efektywne sieci dystrybucji.

Ponadto, działania grupy koncentrują się rozwoju metod diagnostyki, monitorowania i optymalizacji procesów, sieci sensorowych i standaryzacji.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
+48221125205
sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
+48228460011
ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
+48322310011
is@is.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

ul. Zakopiańska 73,
30-418 Kraków
+48122618324
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
90-570, Łódź
tel. +48 42 307 09 01
info@lit.lukasiewicz.gov.pl