Potencjał badawczy ŁUKASIEWICZA skupiamy wokół wskazanych przez Radę kierunków działalności sieci. Kierunki te wywodzą się z obszarów, określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dlatego ŁUKASIEWICZ powołał cztery Grupy Badawcze (GB) odpowiadające rekomendowanym kierunkom: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Zrównoważona gospodarka i energia oraz Transformacja cyfrowa.

GB w ŁUKASIEWICZU mają swojego lidera:. Jest nim Jakub Kaczmarski, jakub.kaczmarski@lukasiewicz.gov.pl