Nowa przestrzeń dla nauki. Reintegracja Kampusu Pracze

Nowe laboratoria, Inkubator Technologiczny dla start-upów, przestrzeń dla Centrum Edukacji Technologicznej. Takie plany rozwoju na kolejne lata ma instytut naukowo-badawczy Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Ich realizacja będzie możliwa dzięki powiększeniu ośrodka o kolejne budynki Kampusu Pracze, gdzie ma on swoją siedzibę.

Umowa o doposażeniu instytutu została zawarta 4 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu. Pod aktem notarialnym podpisy złożyli Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dr hab. Mariusz Jerzy Golecki oraz dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński.

- Przekazanie praw własności umożliwi Instytutowi dalsze efektywne realizowanie celów publicznych, ale także przywróci dawną świetność położonym na tym terenie obiektom o wyjątkowych walorach historycznych. Co istotne, przyczyni się do poprawy warunków pracy dla kadry naukowej i pozwoli zwiększyć potencjał działalności badawczej w ścisłej współpracy z przemysłem, w interesie dalszego, dynamicznego rozwoju nowych technologii. Nowy właściciel, którym będzie Instytut, placówka o wysokim statusie naukowym, zagwarantuje także utrzymanie tego zabytkowego zespołu jako integralnej całości – zaznacza dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Wiceminister Rozwoju i Technologii.

Na mocy podpisanej umowy Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii otrzymał część Kampusu Pracze, która wcześniej należała do Gminy Wrocław. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia teren ten został najpierw przekazany na rzecz Skarbu Państwa, by finalnie trafić w ręce wrocławskiego ośrodka naukowo-badawczego. Dzięki temu jego siedzibą będzie cały teren historycznego zespołu.

- Innowacja, przewaga konkurencyjna, społeczna odpowiedzialność – to cechy, które od zawsze towarzyszą instytutowi naukowo-badawczemu Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Zdążyliśmy się o tym przekonać wielokrotnie. Cieszę się, że przy skromnym udziale miasta, piszemy wspólnie kolejny duży rozdział w historii działalności PORT. Powiększenie ośrodka o nowe budynki na kampusie pozwoli budować kolejne zespoły badawcze i laboratoria, rozwijać jeszcze bardziej wartościowe projekty na rzecz nauki i biznesu, a w efekcie – mieszkańców Wrocławia i regionu – wskazuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Reintegracja kampusu otwiera wieloletnią perspektywę dla rozwoju nie tylko wrocławskiego instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz, do której należy, ale także nauki i innowacji w całym regionie.

- Każdy chyba marzył o studiowaniu na jednym z pięknych kampusów uniwersyteckich, które zwykliśmy oglądać w filmowych produkcjach. Miejsce, w którym się znajdujemy, już dziś pozwala poczuć atmosferę Harvardu czy Yale. Jestem przekonany, że reintegracja kampusu i jego przejęcie przez Łukasiewicz – PORT, wzmocni zapoczątkowany przez jego kadrę trend gromadzenia we Wrocławiu elity światowej nauki. Trudno mi wyobrazić sobie lepszego gospodarza tego miejsca – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mieszczący się na wrocławskich Praczach Odrzańskich Łukasiewicz – PORT działa od 2018 r., zajmując część zabudowań Kampusu Pracze przy ul. Stabłowickiej. Otoczone zielenią, historyczne ceglane gmachy kryją w sobie nowoczesne laboratoria wyposażone w światowej klasy aparaturę, która stawia Łukasiewicz – PORT wśród najlepiej wyposażonych jednostek naukowo-badawczych w kraju i Europie. Ośrodek jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, a także atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców polskich i zagranicznych, którzy widzą tu szansę realizacji swoich projektów badawczych w dziedzinie biotechnologii i inżynierii materiałowej. Działa tu również Centrum Diagnostyki Populacyjnej oraz największy w Polsce biobank populacyjny.

Tworzenie nowych zespołów badawczych i laboratoriów, a także wdrażanie wartościowych przedsięwzięć na rzecz nauki i jej współpracy z biznesem wymaga przestrzeni. Dlatego starania o pozyskanie całego kampusu Łukasiewicz – PORT rozpoczął już w 2018 r.

- Reintegracja Kampusu Pracze tworzy podstawy do rozwoju instytutu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Dodatkowa przestrzeń otwiera nowe możliwości udoskonalania już istniejących, a także powoływania kolejnych inicjatyw – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – W nowo pozyskanych budynkach planujemy m.in. stworzenie Inkubatora Technologicznego dla start-upów. Młode firmy będą mogły korzystać z zaawansowanej aparatury badawczej naszego instytutu, a także wsparcia w nawiązywaniu współpracy z dużymi koncernami. Powiększy się również Centrum Edukacji Technologicznej, realizujące projekty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży – dodaje dr Dybczyński.

Reintegracja kampusu to nie tylko szansa dla Łukasiewicz – PORT, który zyskuje miejsce pozwalające na dalszy rozwój, ale także dla samego

historycznego zespołu zabudowy wzniesionego w latach 1899-1913. Do tej pory tylko część budynków i otaczającego je terenu została poddana renowacji. Pozostałe – w tym 4 duże i kilka mniejszych obiektów, m.in. dawny kościół, stacja pomp, warsztat i gołębnik – są obecnie w złym stanie technicznym. Przywrócenie im świetności oraz dostosowanie do nowych funkcji będzie długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem, którego realizacja potrwa wiele lat i będzie realizowana etapami.

- Wszystkie inwestycje związane z rewitalizacją prowadzone będą z najwyższym poszanowaniem dla historycznej tkanki architektonicznej i unikatowego charakteru całego założenia. Chcemy zachować genius loci jednego z najbardziej wartościowych zespołów historycznej zabudowy we Wrocławiu, a jednocześnie wypełnić to miejsce odwagą tworzenia przyszłości – zapewnia dyrektor Andrzej Dybczyński.

Po podpisaniu umowy doposażenia siedziba Łukasiewicz – PORT powiększyła się o ponad 4 hektary i budynki o łącznej powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz teren Instytutu obejmuje ok. 12 hektarów, a powierzchnia budynków liczy ok. 50 tysięcy metrów kwadratowych.

Więcej informacji:

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, w którym któremu grupa ekspertów wybrana spośród 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół czterech głównych obszarów badawczych: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

 


Dodatkowe informacje

Kontakt dla mediów: Aleksandra Palus Łukasiewicz – PORT Dział Komunikacji i Promocji aleksandra.palus@port.org.pl +48 510 132 190

Załączniki

Reintegracja Kampusu Pracze uroczystość podpisania umowy o doposażeniu Łukasiewicz-PORT
Reintegracja Kampusu Pracze uroczystość podpisania umowy o doposażeniu Łukasiewicz-PORT
jpg 10.2 MB
Reintegracja Kampusu Pracze
Reintegracja Kampusu Pracze
jpg 19.5 MB
Kampus Pracze
Kampus Pracze
png 849.9 kB

Serwis pozostawia informację na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.