Powstanie Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

1 kwietnia 2020 roku, w pierwszą rocznicę powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz, połączą się należące do niej: Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Dzięki temu powstanie jedna silniejsza jednostka pod nową nazwą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

- Chcemy, aby sieć tworzyły silne, prężne jednostki badawcze zdolne do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla nas kierunkach rozwoju czyli zdrowiu, inteligentnej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii oraz transformacji cyfrowej. Dlatego po roku działalności Łukasiewicza mamy za sobą 3 niezbędne konsolidacje. Tylko silne Instytuty są w stanie podejmować wyzwania zmieniającego się świata i zmieniającej się gospodarki. Jako Łukasiewicz jesteśmy tą częścią nauki, która pracuje dla biznesu, odpowiada na jego potrzeby i wspiera rozwój. Jestem przekonany, że Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny bazujący na doskonałej kadrze naukowej i unikalnych kompetencjach będzie stanowił ważne aktywo całej sieci, a jego powstanie wpłynie na rozwój całego krakowskiego potencjału naukowego, a tym samym przyczyni się do wzmocnienia oferty dla polskich przedsiębiorstw - mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Po połączeniu Instytutów zwiększą się możliwości efektywnego wykorzystania wspólnych kompetencji dzięki wzajemnie uzupełniającym się obszarom badawczym i wysokim kompetencjom Instytutów w stosowanych technologiach wytwarzania. Zwiększą się także szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług badawczych. Poprzez integrację zespołów powstanie możliwość tworzenia nowych obszarów badawczych. Konsolidacja pozwoli na prowadzenie projektów interdyscyplinarnych o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 73. W Instytucie zatrudnionych jest 205 pracowników w tym pracownicy pionu badawczego, inżynierowie oraz pracownicy pionu wsparcia. ŁUKASIEWICZ - Krakowski Instytut Technologiczny posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej jak i w skali półprzemysłowej. W strukturze Instytutu funkcjonują cztery Centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych, w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wiele innych. Oprócz projektów badawczych Instytut oferuje usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Centrum Laboratoriów Badawczych (w tym Laboratoria Akredytowane) a także Biuro Certyfikacji i Normalizacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu opakowaniowego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii np. przemysłu kosmicznego. Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego podejmą również wyzwania związane z technologiami odpowiadającymi zmianom modelu gospodarki z linearnego na zamknięty. Bardzo ważnym obszarem badawczym będzie projektowanie rozwiązań materiałowych oraz technologii wytwarzania dla przemysłu energetyki odnawialnej w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego. Rozszerzony zostanie również obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym. Struktura Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego została zaprojektowana tak, aby w zwinny sposób móc dostosować się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Powstanie Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego może mieć również pozytywny wpływ na rynek pracy. Stworzy możliwość zwiększenia zatrudnienia i odbycia staży naukowych wynikających z rozszerzenia tematyki naukowo – badawczej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikalna w skali kraju, trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Łukasiewiczu odpowiadają na takie wyzwania społeczne jak Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. Szczególną misją Sieci Badawczej Łukasiewicz jest koordynowanie działań kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki.

Załączniki

Kontakt dla mediów

ŁUKASIEWICZ Krakowski Instytut Technologiczny.jpg
ŁUKASIEWICZ Krakowski Instytut Technologiczny.jpg
jpg 946,6 kB

Serwis pozostawia informację na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.