CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO LIDER OBSZARU-KIEROWNIK BIURA ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO CENTRUM

Nr ref.: CŁ_UP_38_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie spraw o charakterze administracyjno-organizacyjnym;
 • koordynowanie obsługi kancelaryjnej Centrum oraz sekretariatu Prezesa Centrum;
 • koordynowanie archiwizacji dokumentów oraz prowadzenie archiwum zakładowego Centrum;
 • koordynowanie zadań związanych z administracją i zaopatrzeniem Centrum;
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy w zakresie administracyjno-organizacyjnym działalności Centrum;
 • planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych, środków oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum zgodnie z zaplanowanym budżetem;
 • prawidłowe zabezpieczenie mienia Centrum, w szczególności jego ubezpieczenie;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
 • koordynowanie obsługi transportowej Centrum;
 • prowadzenie spraw dotyczących obronności i zarządzania kryzysowego;
 • koordynowanie pracy bezpośrednio podległych pracowników;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 19 sierpnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl