WYNIKI NABORU NA STANOWISKO LIDER OBSZARU – DYREKTOR DEPARTAMENTU DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Nr ref.: CŁ_UP_8_2019

Wybrany kandydat: Paweł Wochowski zamieszkały w Płocku

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.