WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW NADZORU INSTYTUTÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Nr ref.: CŁ_UP_6_2019

Wybrany kandydat: Mikołaj Moskal zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.