Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-15

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie zawodowe. Preferowani kandydaci z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zakupów
 • Doświadczenie w pracy wymagającej kontaktów z dostawcami i/lub klientami
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej oraz dobra organizacja czasu pracy
 • Dobra znajomość obsługi MS Office

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 80% etatu
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Realizacja procesów zakupowych wg zapotrzebowania poszczególnych działów
 • Pozyskiwanie ofert, negocjowanie cen i ogólnych warunków dostaw
 • Przygotowanie i obsługa umów, kontraktów dotyczących zakupów
 • Porównywanie ofert, przygotowanie analiz, negocjacje, przygotowywanie rekomendacji wyselekcjonowanych dostawców oraz wybór dostawcy
 • Prowadzenie kontroli realizacji zamówień wg procedur firmy i warunków technicznych dostaw
 • Prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • Fakturowanie bieżące zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi
 • Organizacja transportu oraz odpraw celnych w przypadku dostaw spoza EU

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenia wyższego kierunkowego lub ukończenia studiów podyplomowych z zakresu BHP
 • doświadczenia minimum 3 lat na analogicznym stanowisku
 • posiadania uprawnień Inspektora PPOŻ.
 • bardzo dobrej i praktycznej znajomości prawa z zakresu BHP i PPOŻ.
 • znajomość pakietu Office
 • zaangażowania, pracowitości, dokładności, samodzielności
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • przeprowadzanie w Instytucie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa pożarowego
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych
 • dokumentowanie działań i sprawozdawczość wymagana zewnętrznymi regulacjami prawnymi, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
 • współuczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez organy nadzorcze

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego
 • umiejętność pracy z danymi: ich analiza i właściwe wykorzystanie w organizacji
 • samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów
 • dobra znajomość Microsoft Office (w tym Excela)
 • znajomość j. angielskiego (mile widziane)

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • księgowanie dokumentów źródłowych zgodnie z przepisami prawa
 • udział w przygotowaniu danych księgowych do rozliczenia inwentaryzacji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • weryfikacja i uzgadnianie obrotów i sald
 • przygotowywanie i wprowadzanie przelewów bankowych
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych
 • księgowanie i uzgadnianie rezerw
 • prowadzenie windykacji
 • czynny udział w zamknięciu miesiąca
 • sporządzanie raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych na potrzeby organizacji oraz czynny udział przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu hybrydowym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem technologów i/lub konstruktorów w obszarze inżynierii mechanicznej
 • minimum 5-letnie doświadczenie jako technolog i/lub konstruktor w przedsiębiorstwach i/lub jednostkach naukowo-badawczych w obszarze inżynierii mechanicznej
 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany doktorat w dyscyplinie inżynierii mechanicznej)
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii produktowych i procesowych
 • doświadczenie w tworzeniu budżetu osobowego zespołów technicznych, jak i budżetowaniu projektowym
 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu komercyjnym rozwiązań
 • doskonała umiejętność współpracy i komunikacji w ramach organizacji jak i z klientami zewnętrznymi
 • orientacja na cele
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • zarządzanie działalnością grupy badawczej w zakresie naukowym, badawczo-rozwojowym i komercjalizacyjnym
 • budowanie potencjału naukowego i badawczego grupy badawczej, w tym określanie obszarów działalności oraz wskazywanie dyrektorowi centrum potencjalnych kierunków rozwoju
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji otoczenia zewnętrznego mogących istotnie wpłynąć na krótko i długofalową działalność naukową, badawczą i komercjalizacyjną grupy badawczej
 • nadzorowanie realizacji zadań i projektów badawczo-rozwojowych oraz funkcjonowaniem sekcji
 • odpowiedzialność za zwiększenie przychodów z projektów dotowanych i zleceń rynkowych o charakterze badawczym
 • efektywne i prawidłowe wykorzystywanie zatwierdzonego budżetu w zakresie wynikającym z zadań powierzonego obszaru
 • utrzymywanie istniejących i aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów z instytucjami badawczymi i klientami komercyjnymi
 • projektowanie, wdrażanie i realizowanie polityki personalnej w grupie badawczej, zapewniającej merytoryczną i efektywną obsadę stanowisk
 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo personelu i zarządzanie, warsztatem oraz aparaturą naukowo-badawczą
 • inicjowanie współpracy pomiędzy grupami badawczymi

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i doktoratów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego technicznego,  preferowany kierunek chemia;
 • doświadczenia zawodowego minimum 5 lat w branży wyrobów lakierowych, w tym minimum 2 lata pracy w laboratorium objętym Systemem Zarządzania,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomości technik analitycznych,
 • znajomość metod badawczych z zakresu wyrobów lakierowych i tworzyw sztucznych,
 • umiejętności korzystania z norm branżowych,
 • sprawności obsługi programów MS Office,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

mile widziane

 • doświadczenie z zakresu badań starzeniowych/ korozyjnych

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

opis instytutu

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • wykonywanie badań zgodnie z dokumentami normatywnymi w zakresie wyrobów lakierowych, powłok wyrobów lakierowych oraz tworzyw sztucznych, w tym przyspieszone badania starzeniowe UV i badania korozyjne (Weatherometer, UV-Test, Q-panel, komora solna, komora wilgotnościowa);
 • ocena i interpretacja uzyskanych wyników badań;
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji z zakresu wykonywanych badań;
 • prowadzenie zapisów i dokumentacji zgodnie z wymogami działającego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i jego konserwacja;
 • działania związane z weryfikacją metod badawczych, opracowaniem budżetów niepewności dla metod badawczych.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Specjalista analityk” do dnia 03.06.2024 r.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 

Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia: średniego, wyższego lub w trakcie studiów (preferowane: elektrotechnika)
 • znajomości zasad pracy z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych
 • kreatywnego myślenia i chęci rozwiązywania problemów technicznych
 • umiejętności czytania aktów normatywnych i interpretacji wymagań
 • uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywności oraz umiejętności pracy zespołowej
 • zdolności realizacji wielu zadań jednocześnie
 • prawa jazdy kategorii B
 • podstawowej znajomości języka angielskiego
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych podróży służbowych

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • udział w badaniach taboru kolejowego, tramwajów i autobusów realizowanych przez Laboratorium
 • sporządzanie raportów z badań
 • aktualizacja istniejących i opracowywanie nowych procedur badawczych zgodnie z wymaganiami akredytowanego laboratorium badawczego

benefity

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy-specjalista-senior

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta – minimum 3 lata.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Pogodne usposobienie.
 • Dokładność, samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Otwartość na długofalową współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: ul. Racjonalizacji 6/8

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 maja 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta.
 • Przyjmowanie zgłoszeń.
 • Potwierdzenie terminów spotkań.
 • Uzgadnianie harmonogramów handlowców.
 • Pomoc w organizacji prac Komórki.
 • Przygotowanie dokumentacji.

benefity

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych).
 • Doświadczenie – co najmniej 2 lata pracy na adekwatnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office, w szczególności Excel.
 • Wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne.
 • Dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Symfonia.

mile widziane

-

opis stanowiska

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Lokalizacja: ul. Duchnicka 3

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 maja 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników Instytutu.
 • Sporządzanie raportów do GUS.
 • Składanie deklaracji do PFRON.
 • Naliczanie premii kwartalnych i rocznych.
 • Wsparcie merytoryczne dla kadry kierowniczej oraz pracowników.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość przepisów ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, menadżerskie oraz negocjacyjne.
 • Uprawnienia budowlane branży elektrycznej bez ograniczeń w swojej specjalności.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty).

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: ul. Duchnicka 3

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 25 kwietnia 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wsparcie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami Instytutu Łukasiewicz-WIT.
 • Współtworzenie strategii funkcjonowania nieruchomości.
 • Ścisła współpraca z kierownikami departamentów w zakresie planowania potrzeb remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury w obszarze nieruchomości.
 • Koordynowanie obsługi transportowej oraz użytkowania samochodów służbowych.
 • Nadzór nad ubezpieczeniem majątku Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nas prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania obiektów (m.in. wind, instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie departamentów. Nadzór nad prawidłowością realizowanych prac pod względem formalno-administracyjnym.
 • Udział w przygotowaniu materiałów PZP w zakresie modernizacji i remontów nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

benefity

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie – co najmniej średnie.
 • Doświadczenie – minimum 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa własna i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: Katowice, Aleja Wojciech Korfantego 193 A

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 12 kwietnia 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie kancelarii Łukasiewicz – WIT, poprzez rejestrowanie w systemie EZD korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa centrali telefonicznej.
 • Obsługa korespondencji kurierskiej.
 • Przygotowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej Łukasiewicz – WIT.
 • Doręczanie przesyłek pocztowych do placówek Poczty Polskiej S.A.
 • Obsługa spotkań służbowych.
 • Nadzór nad pomieszczeniami socjalnymi.
 • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 • Archiwizowanie dokumentacji.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie – minimum średnie.
 • Doświadczenie w pracy – co najmniej 3 lata.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Wysoka  kultura osobista.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: Warszawa, Duchnicka 3

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 12 kwietnia 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Aktywne poszukiwanie najemców.
 • Prowadzenie rozmów, administrowanie umowami wynajmu nieruchomości oraz pozostałymi dokumentami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami (m.in. sporządzanie i kontrola dokumentów, protokołów przekazania/zwrotu powierzchni, monitorowanie okresów ważności, indeksacja, miesięczne rozliczanie kosztów bezpośrednich tj. mediów najemców, zapewnienie realizacji praw i obowiązków wynikających z umów oraz zarządzanie zabezpieczeniami).
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowych i magazynowych.
 • Rozliczanie umów dotyczących wynajmu – czynsz, opłaty za parking i reklamę.
 • Kontrola porządku i czystości w budynkach i w ich otoczeniu.
 • Prowadzenie nadzoru nad personelem sprzątającym.
 • Zaopatrzenie i wydawanie artykułów czystości.
 • Zapewnienie właściwego zaopatrzenia pracowników w sprzęt biurowy, środki czystości, materiały biurowe.
 • Prowadzenie indywidualnych spraw zgłaszanych przez najemców.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie – w dyscyplinie inżynierii materiałowej i/lub nauk chemicznych.
 • Doświadczenie – Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 • Znajomość obróbki chemicznej i elektrochemicznej metali.
 • Wiedza z zakresu procesów galwanotechnicznych, nowoczesnych materiałów i technologii ich wytwarzania.
 • Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Udział w realizacji projektów badawczych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Pracowitość.
 • Kreatywności samodzielność.
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

mile widziane

 • Udział w projektach badawczych . Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

opis stanowiska

Lokalizacja: ul. Duchnicka 3

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 5 kwietnia 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych oraz interpretacja wyników badań.
 • Przygotowywanie wniosków projektowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
 • Udział w pracach projektowych i laboratoryjnych.
 • Opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzanych badań.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

benefity

 • Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywistyczną pracę.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, w tym również wyjazdy zagraniczne.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Motywacyjny system premiowania za aktywność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i publikacyjną.
 • Sześciotygodniowy urlop, prawa autorskie i wynikające z charakteru pracy twórczej.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

5 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Umiejętność lutowania ręcznego elementów SMD i THT na różnych etapach produkcji,
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami do napraw i serwisowania płyt PCB polegające na wymianie elementów SMD,
 • Znajomość elementów elektronicznych i umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Zdolności manualne, dokładność, samodzielność, cierpliwość, zaangażowanie.

mile widziane

 • Doświadczenie w pracy z automatami montażowymi SMT Pick&Place,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to innowacyjne polskie centrum robotyki i automatyki. Zajmuje się automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych oraz fabryk, budową aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem robotów. Opracowuje i wdraża w różnych gałęziach przemysłu nowe technologie, systemy automatyki, urządzenia produkcyjne i specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową. Łukasiewicz – PIAP jest jedynym w Polsce i czołowym na świecie producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, które spełniają najwyższe standardy jakościowe zgodne z normami obronnymi. Łukasiewicz – PIAP dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności w Polsce i w 24 krajach na świecie.

codzienne zadania

 • Wykonywanie prac mechanicznych związanych z montażem,
 • Kontrola jakości montażu.

benefity

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagradzania (podstawa + premia),
 • Dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do kursów j. angielskiego z profesjonalnym native speakerem,
 • Dofinansowanie do szkieł korekcyjnych,
 • Dofinansowanie do kart sportowych,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Opieka medyczna,
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe i bezzwrotne zapomogi,
 • Miejsce w koleżeńskim zespole profesjonalistów,
 • Na terenie firmy do Twojej dyspozycji jest:
  • Żłobek i Przedszkole,
  • Lekarz internista,
  • Bufet pracowniczy z pysznymi domowymi obiadami,
  • Siłownia,
  • Strzelnica,
  • Parking i rowerownia,
  • Hulajnogi,
  • Teren zielony, gdzie możesz zjeść posiłek na świeżym powietrzu, a przy okazji zagrać w ping-ponga.

5 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego technicznego,  preferowany kierunek chemia lub inżynieria materiałowa,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomości podstawowych technik laboratoryjnych,
 • umiejętności korzystania z norm branżowych,
 • sprawności obsługi programów MS Office,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

mile widziane

 • doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym,
 •  doświadczenie w badaniu tworzyw sztucznych/elastomerów,
 •  znajomość Systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz wymagań akredytacyjnych wg normy ISO 17025

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

opis instytutu

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • wykonywanie badań właściwości gumy i surowców zgodnie z obowiązującymi w Laboratorium procedurami, normami ISO, ASTM,
 • prowadzenie Księgi Badań i dokonywanie w niej zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • sprawdzanie stanu technicznego wyposażenia badawczego i pomiarowego przed przystąpieniem do pracy,
 • właściwe przechowywanie próbek od momentu przyjęcia do zakończenia badań,
 • prowadzenie zapisów w Karcie Kontroli warunków środowiskowych,
 • archiwizacja dokumentacji.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Młodszy specjalista technolog” do dnia 27.02.2024 r.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 

Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

5 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w obszarze zakupów, doświadczenie w negocjacjach z dostawcami, analizie rynku oraz w zarządzaniu dokumentacją związaną z zakupami.
 • Umiejętność analizy rynku, negocjacji cenowych oraz zarządzania relacjami z dostawcami.
 • Doskonała zdolność do planowania strategicznego.
 • Precyzyjne umiejętności komunikacyjne.
 • Biegła obsługa narzędzi informatycznych do zarządzania danymi i analizy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Skrupulatność.
 • Elastyczne podejście do zmieniających się sytuacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolność do współpracy w zespole.

mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w dziale zakupów lub sektorze publicznym.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 8 marca 2024 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Analiza i planowanie zakupów.
 • Przeprowadzanie procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie negocjacji cenowych i warunków umów.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
 • Monitorowanie i raportowanie wykonania umów, procesów zakupowych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa i procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Współpraca z innymi działami Instytutu.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Lekcje językowe.
 • Parking na terenie Instytutu.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds