Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

1) Laureat lub finalista olimpiady fizycznej, wiedzy technicznej lub informatycznej w latach 2022/2023/2024;
2) Inicjatywa i chęć do pracy;
3) Nastawienie na współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, 
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Pracownik Obsługi ds. Wsparcia Prac Badawczych w Grupie Badawczej Systemów Magazynowania Energii (GSM);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: minimum 4 godziny tygodniowo;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 31 lipca 2024 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Zapoznanie się z działalnością laboratorium wysokonapięciowym, procedurami oraz aspektami bezpieczeństwa, udział w badaniach, pomoc w przygotowaniu obiektów do prób oraz opracowaniu wyników i sprawozdań;
2) Pomoc w przygotowaniu modeli 3D do analiz numerycznych rozkładu pola elektrycznego w ramach zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem (Solidworks, Ansys). Analiza materiałów dydaktycznych do software.
3) Przegląd wytycznych i wymagań norm przedmiotowych do przygotowania opisów procedur badawczych poszczególnych typów ograniczników przepięć, bazując na dotychczas opracowanych materiałach;
4) Cyfryzacja (przygotowania formularza w Excelu) papierowych dokumentów dotyczących konfiguracji układów połączeń kondensatorów dla uzyskiwania określonych parametrów udarów probierczych podczas prób ograniczników przepięć.

benefity

1) Opieka mentora;
2) Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych;
3) Możliwość doświadczenia pracy w środowisku badawczo- naukowym;
4) Umowę o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
5) Wymiar czasu pracy uzgodniony indywidualnie między Olimpijczykiem, a instytutem (min. 4 godziny w tygodniu);
6) Elastyczne formy świadczenia pracy: stacjonarna, hybrydowa;
7) Karta sportowa;
8) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem)
oraz ubezpieczenia na życie.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

2024-07-15

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku biurowym
 • Dobra znajomość MS Office (Teams, Word, Excel, Power Point)
 • Pewność siebie
 • Bardzo dobre umiejętności w mowie i piśmie w języku angielskim (minimum B2)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie
 • Wykonywanie pracy w sposób sumienny, precyzyjny i ustrukturyzowany

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjno – organizacyjnej Dyrektora Instytutu oraz Zastępców
 • Sporządzanie na potrzeby Dyrektora niezbędnych raportów i zestawień.
 • Koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań.
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do Dyrektora
 • Prowadzenie kalendarza spotkań.
 • Wsparcie pracy sekretariatu.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do oświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne ubezpieczenia grupowe i indywidulane
 • Darmowy parking na terenie Instytutu.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

1) Laureat lub finalista olimpiady fizycznej, wiedzy technicznej lub informatycznej w latach 2022/2023/2024;
2) Inicjatywa i chęć do pracy;
3) Nastawienie na współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, 
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław;
 2. nazwa stanowiska: Pracownik Obsługi ds. Wsparcia Prac Badawczych w Grupie Badawczej Materiałów Kompozytowych i Recyklingu (GMR);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: minimum 4 godziny tygodniowo;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 31 lipca 2024 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Pracownik na ww. stanowisku będzie brał udział w realizacji prac wynikających z prowadzonych badań i realizowanych projektów związanych z tematyką: B+R, tematyką OZE, Nowej Energii i Budownictwa Modułowego.

1) Prace B+R w zakresie inżynierii materiałowej materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, włączając opracowania recyklingowe i idee gospodarki obiegu zamkniętego;
2) Pomiary i opracowanie metod badawczych dla materiałów i wyrobów elektroenergetycznych – wytrzymałość mechaniczna, właściwości elektryczne, bezpieczeństwo eksploatacyjne;
3) Procesy technologiczne – projektowanie i optymalizacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych;
4) Badania standaryzowane, dobre praktyki laboratoryjne, walidacja metod badawczych.

benefity

1) Opieka mentora;
2) Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych;
3) Możliwość doświadczenia pracy w środowisku badawczo- naukowym;
4) Umowę o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
5) Wymiar czasu pracy uzgodniony indywidualnie między Olimpijczykiem, a instytutem (min. 4 godziny w tygodniu);
6) Elastyczne formy świadczenia pracy: stacjonarna, hybrydowa;
7) Karta sportowa;
8) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem)
oraz ubezpieczenia na życie.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

 • Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad z roku 2022/2023/2024 w zakresie nauk ścisłych,
  w szczególności fizyki, matematyki lub informatyki.
 • Jesteś pełnoletni.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych.
 • Możliwość doświadczenia pracy w środowisku naukowo-badawczym.

benefity

 • Dofinansowanie zajęć sportowych (Benefit System, Medicover Sport).
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Dofinansowanie nauki języków.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Brak dress cod’u.
 • Kawa/herbata.
 • Darmowy parking.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Opieka mentora. Proponujemy umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wymiar czasu pracy uzgodniony indywidulanie miedzy Olimpijczykiem a Instytutem minimum 4 godziny tygodniowo).

Elastyczne formy świadczenia pracy: stacjonarnie lub hybrydowo.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk  Aplikuj do 31 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-15

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku biurowym.
 • Dobra znajomość MS Office (Teams, Word, Excel, Power Point).
 • Pewność siebie.
 • Bardzo dobre umiejętności w mowie i piśmie w języku angielskim (minimum B2).
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie.
 • Wykonywanie pracy w sposób sumienny, precyzyjny i ustrukturyzowany

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjno – organizacyjnej Dyrektora Instytutu oraz Zastępców.
 • Sporządzanie na potrzeby Dyrektora niezbędnych raportów i zestawień.
 • Koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań.
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do Dyrektora.
 • Prowadzenie kalendarza spotkań.
 • Wsparcie pracy sekretariatu.

Opis stanowiska:

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
  ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: 1/2 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 15 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do oświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne ubezpieczenia grupowe i indywidulane.
 • Darmowy parking na terenie Instytutu.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • biegła obsługa komputera – pakiet MS Office, w tym znajomość Excela na poziomie umożliwiającym przygotowanie zestawień sprzedażowych
 • wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zdolności analityczne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na doskonalenie zdolności handlowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziane)

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • profesjonalna obsługa klientów zgodnie ze standardami firmy
 • wsparcie procesu sprzedaży i zapewnienie opieki posprzedażowej
 • współpraca z pracownikami Core Business w ramach realizacji zleceń rynkowych
 • sporządzanie ofert (również przetargowych), zamówień i umów sprzedażowych
 • obsługa procesu wystawiania faktur sprzedaży, w tym monitorowanie i gromadzenie dokumentacji sprzedażowej
 • prowadzenie rejestru umów i zamówień
 • prospecting
 • prowadzenie bazy danych klientów
 • przygotowywanie zestawień danych i dashboardów w zakresie sprzedaży
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy między innymi poprzez uczestnictwo w targach i konferencjach branżowych

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-07-22

wymagania obowiązkowe

Szukasz ciekawych wyzwań i chcesz poznać bliżej świat nauki?

Jesteś finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej lub wiedzy technicznej?

Dołącz do nas!

U NAS MŁODOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z DOŚWIADCZENIEM

Nasze oczekiwania:
 Kandydaci będący finalistami lub laureatami Olimpiad z roku 2022/2023/2024 w zakresie nauk chemicznych, wiedzy technicznej
 Chęć rozwoju naukowego, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności
 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające 1952 roku. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Świadczymy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe. Działamy w obszarach: procesów ciśnieniowych, procesów katalitycznych, technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu, biogospodarki, zaawansowanych materiałów (w tym polimerowych), gospodarki o obiegu zamkniętym, analityki i pomiarów i inżynieryjno-technicznym. Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 r. jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne

codzienne zadania

 Udział w realizacji badań w obszarze technologii produkcji i modyfikacji żywic syntetycznych oraz modyfikacji i przetwórstwa tworzyw sztucznych na bazie materiałów polimerowych, w tym:
• synteza żywic fenolowych (np. laminatów, płyt pilśniowych, sklejek wodoodpornych, płyt i pianek z wełny drzewnej) z surowców petrochemicznych i odnawialnych (np. lignina),
• technologie wytwarzania podstawowych żywic epoksydowych oraz ich modyfikacji (kompozyty, powłoki, kleje),
• synteza poliuretanów nieizocyjanianowych (NIPU),
• opracowywanie receptur nowych rodzajów materiałów polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów o zróżnicowanym składzie (również z wykorzystaniem surowców odnawialnych i recyklatów tworzyw sztucznych),
• oznaczanie właściwości mechanicznych i reologicznych materiałów polimerowych.
 Wsparcie w realizacji aktualnie prowadzonych badań oraz udział w poszukiwaniu nowych tematów związanych z działalnością Grupy Badawczej Zaawansowane Materiały.
 Uczestnictwo w przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wniosków o projekty badawcze z zakresu obejmującego badania dotyczące żywic syntetycznych i termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 Możliwość uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

benefity

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 Możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego,
 Ciekawą i kreatywną pracę,
 Opiekę mentora,
 Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych,
 Możliwość doświadczenia pracy w środowisku badawczo – naukowym,
 Niepełny wymiar czasu pracy (do indywidualnego ustalenia z kandydatem, minimum 4 godziny/tydzień),
 Umowę o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 Elastyczne godziny pracy,
 Pakiet benefitów: między innymi pakiet opieki medycznej, grupowe ubezpieczenie na życie, dodatek za staż pracy, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt, możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe, karty sportowe na preferencyjnych warunkach.

Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Termin składania ofert:
21.07.2024 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• CV
• List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.5.2024

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.
*
– jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy (rekrutacja) znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych”: https://www.icso.lukasiewicz.gov.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych.html

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-07-22

wymagania obowiązkowe

Szukasz ciekawych wyzwań i chcesz poznać bliżej świat nauki?

Jesteś finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej lub wiedzy technicznej?

Dołącz do nas!

U NAS MŁODOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z DOŚWIADCZENIEM

Nasze oczekiwania:
 Chęć rozwoju naukowego, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności;
 Kandydaci będący finalistami lub laureatami Olimpiad z roku 2022/2023/2024 chemicznej, biologicznej, matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej;
 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie;

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające 1952 roku. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Świadczymy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe. Działamy w obszarach: procesów ciśnieniowych, procesów katalitycznych, technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu, biogospodarki, zaawansowanych materiałów (w tym polimerowych), gospodarki o obiegu zamkniętym, analityki i pomiarów i inżynieryjno-technicznym. Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 r. jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne

codzienne zadania

 Udział w wytwarzaniu produktów chemii specjalistycznej i pomoc w wykonywaniu analiz laboratoryjnych metodą analizy instrumentalnej dla tych produktów, na przykład pomiar wielkości czastek w skali nano oraz mikro, pomiar parametrów fizykochemicznych, przprowadzenie prób filtracji, krystalizacji i innych.
 Udział w wytwarzaniu produktów chemii specjalistycznej z wykorzystaniem produktów nanotechnologii (nanomateriałów) i wyznaczanie ich parametrów fizykochemicznych. Wytwarzane produkty chemii specjalistycznej to na przykład płyny niskokrzepnące stosowane w lotnictwie i motoryzacji oraz przemysłowe środki smarowe.
 Wsparcie w realizacji aktualnie prowadzonych badań oraz udział w poszukiwaniu nowych tematów związanych z działalnością Grupy Badawczej Chemia Specjalistyczna.
 Uczestnictwo w przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wniosków o projekty badawcze.
 Możliwość uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

benefity

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 Możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego
 Ciekawą i kreatywną pracę
 Niepełny wymiar czasu pracy (do indywidualnego ustalenia z kandydatem, minimum 4 godziny/tydzień)
 Umowę o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
 Elastyczne godziny pracy
 Pakiet benefitów: między innymi pakiet opieki medycznej, grupowe ubezpieczenie na życie, dodatek za staż pracy, dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt, możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe, karty sportowe na preferencyjnych warunkach

Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Termin składania ofert:
21.07.2024 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:
• CV
• List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.4.2024

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:
Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.
*
– jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy (rekrutacja) znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych”: https://www.icso.lukasiewicz.gov.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych.html

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-25

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • 2 lata doświadczenia lub przedstawienie projektów własnych stron internetowych.
 • Znajomość HTML, CSS, WordPress (warunek konieczny).
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerami hostingowymi.
 • Znajomość systemu Windows 10-11.
 • Znajomość konfiguracji stacji roboczych i urządzeń biurowych.
 • Podstawowa znajomość infrastruktury sieciowej.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych technologii teleinformatycznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność zarządzania czasem.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Zarządzanie stronami internetowymi Instytutu.
 • Wsparcie użytkowników firmy w biurze i zdalnie w obszarze IT.
 • Wsparcie w utrzymaniu aktualnej ewidencji sprzętu IT.
 • Przygotowanie i konfiguracja nowych jednostek stacji roboczych dla pracowników.
 • Zarządzanie kontami użytkowników w różnych systemach.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa systemów w tym wdrożeń rozwiązań antywirusowych, szyfrowania dysków i ochrony sieci.
 • Bieżące wsparcie w organizacji działu IT.

 

Opis stanowiska:

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
  ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista ds. IT w pionie wsparcia;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 25 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w akredytowanym laboratorium.
 • Znajomość wymagań normy PN-EN 17025:2018-02.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność zarządzania czasem

mile widziane

 • Certyfikat auditora / auditora wewnętrznego (system jakości wg ISO 9001, ISO 17025).

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wykonywanie badań własności chemicznych i fizycznych wyrobów budowlanych.
 • Prowadzenie prac związanych z systemem zarządzania, dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami.
 • Zarządzane procesem monitorowania ważności wyników badań.
 • Nadzorowanie spójności pomiarowej.
 • Realizacja procesów zakupowych.

Opis stanowiska:

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista ds. badań i jakości w pionie wsparcia;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pełen etat.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 26 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do oświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne ubezpieczenia grupowe i indywidulane.
 • Darmowy parking na terenie Instytutu.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-25

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na obsłudze formalno-prawnej (mile widziane doświadczenia w obsłudze instytutów badawczych),
 • doskonała znajomość prawa powszechnie obowiązującego – w tym m.in. prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, ustawa wdrożeniowa,
 • rozwinięte umiejętności analityczne,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne – komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz świetna organizacja własnej pracy.

mile widziane

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu,
 • opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w szczególności: umów (w tym projektowych), aneksów, porozumień oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie pism formalnych dotyczących realizowanych przez instytut zadań oraz przeprowadzanie analiz zapisów kontraktów,
 • pomoc w zakresie komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, komercjalizacji własności intelektualnej w instytucie, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form komercjalizacji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów związanych z komercjalizacją.

benefity

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Złożenie oferty potwierdza zapoznanie się kandydata do pracy z zamieszczoną w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego ofercie pracy (CV).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

lider obszaru, manager (C-level)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu technicznym lub ekonomicznym (mile widziane MBA lub doktorat)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem technicznym powyżej 50 osób, jako osoba na stanowisku CTO lub równoważnym do CTO  
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracującymi w takich obszarach, jak: RF, projektowanie płytek PCB, badania radiowe, firmware, konstrukcje mechaniczne, protokoły transmisji, infrastruktura cloud, aplikacje mobilne, systemy operacyjne, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (mile widziane doświadczenie pracy w międzynarodowych zespołach projektowych)
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii produktowych, pełnieniu roli CPO (zarządzanie zespołami Product Owner)
 • doświadczenie w kreowaniu procesu wytwarzania produktów oraz prowadzeniu projektów technologicznych oraz w tworzeniu strategii produktowych (poszczególnych produktów), całych systemów, synergii międzysystemowych
 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu komercyjnym rozwiązań
 • doświadczenie w tworzeniu budżetu osobowego zespołów technicznych jak i budżetowaniu projektowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 – warunek konieczny
 • dostępność do pracy w pełni stacjonarnej – na miejscu w Poznaniu – warunek konieczny 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • zarządzanie działalnością centrum badawczego działającego w obszarze transformacji cyfrowej w jednostce naukowo-badawczej, realizującej projekty dla gospodarki w kraju i za granicą w zakresie naukowym, badawczym i komercjalizacyjnym 
 • budowanie potencjału naukowego i badawczego centrum, w tym określanie obszarów działalności oraz wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji otoczenia zewnętrznego mogącej istotnie wpłynąć na krótko i długofalową działalność naukową, badawczą i komercjalizacyjną centrum
 • kierowanie procesem pozyskiwania projektów badawczych, tworzenia własności intelektualnej, prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów badawczych, funkcjonowaniem grup badawczych oraz aktywne wsparcie w zarządzaniu aparaturą naukowo-badawczą
 • odpowiedzialność za zwiększenie przychodów z projektów dotowanych i zleceń komercyjnych o charakterze badawczym
 • efektywne i prawidłowe wykorzystywanie zatwierdzonego budżetu w zakresie wynikającym z zadań powierzonego obszaru
 • utrzymywanie istniejących i aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów z instytucjami badawczymi i klientami komercyjnymi
 • aktywne angażowanie się w promowanie centrum i całego instytutu w kraju i za granicą
 • projektowanie, wdrażanie i realizowanie polityki personalnej w centrum, zapewniającej merytoryczną i efektywną obsadę stanowisk w podległych komórkach organizacyjnych 

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie inżynierskie o kierunku technologicznym, np.: mechanika i budowa maszyn lub technologia i przetwórstwo materiałów
 • dobra znajomość rysunku technicznego
 • znajomość i umiejętność korzystania z programu CAD (SolidWorks, SolidEdge, NX..)
 • doświadczenie w konstrukcji maszyn
 • podstawowa wiedza z zakresu konstrukcji maszyn /projektowania części
 • znajomość podstaw inżynierii materiałowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, inicjatywa i zaangażowanie
 • znajomość języka angielskiego
 • dodatkowa znajomość języka niemieckiego będzie atutem

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • udział w pracach naukowo-badawczych, wdrożeniowych i usługowych
 • konstruowanie zespołów maszyn i urządzeń przemysłowych oraz podzespołów
 • opracowywanie procesów technologicznych oraz konstruowanie narzędzi i przyrządów
 • prowadzenie lub współudział w badaniach laboratoryjnych i próbach przemysłowych
 • wpieranie klienta przy pracach badawczo-rozwojowych

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i doktoratów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe (administracja, ekonomia lub pokrewne),
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • dbałość o szczegóły, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • bieżące prace administracyjno – biurowe oraz administracyjne wsparcie pracowników Instytutu,
 • ewidencjonowanie i nadzór na wyposażeniem Instytutu,
 • sporządzanie planu zakupów dla Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,
 • planowanie i bieżąca obsługa zakupów administracyjno – biurowych (art. biurowych, art. czystości),
 • przygotowywanie zapytań ofertowych dotyczących zakupów towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla jednostek upoważnionych,
 • bieżąca współpraca z Działem Finansowo – Księgowym w zakresie rozliczeń i sprzedaży, ustalania podzielników mediów zgodnie ze schematem podziałowym,
 • prowadzenie rejestru faktur,
 • kontakt z jednostkami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków,

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-O/34/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 05.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-07-20

wymagania obowiązkowe

 • mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanika, mechatronika lub pokrewne),
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętności pomiarowe, ślusarsko – monterskie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, dokładność.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • wykonywanie prac konserwacji, przeglądów, napraw maszyn i urządzeń w celu utrzymania ich sprawności eksploatacyjnej,
 • wykonywanie prac ślusarskich warsztatowych polegających na dorabianiu części do maszyn,
 • sporządzanie wykazów części i artykułów technicznych niezbędnych do realizacji prac w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • sprawdzanie zakupionych części,
 • prowadzenie zapisów wykonywanych prac,
 • współpraca z pracownikami Działu Utrzymania Ruchu przy prowadzonych przez nich pracach konserwacyjnych i remontowych.

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub na adres rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia KP-R/33/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 05.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds