Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-16

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie wyższe (mile widziane budowlane, zarządzanie nieruchomościami);
2) Mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji zadań remontowych
i inwestycyjnych w budynkach i obiektach budowlanych jako wsparcie w zakresie prowadzenia rozliczeń, rozeznania rynku, raportowania, pełnienia roli wsparcia kierownika projektu, kontroli terminowości i budżetu zadań;
3) Umiejętność przedmiarowania i wykonywania wycen;
4) Znajomość prawa budowlanego, rozporządzeń i norm budowlanych;
5) Wiedza podstawowa nt. instalacji sanitarnych, elektrycznych teletechnicznych oraz urządzeń technologicznych (podłączenia, montaże);
6) Gotowość do okresowych wyjazdów służbowych.

mile widziane

1) Doświadczenie w pracy przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach i obiektach budowlanych jako wsparcie w zakresie prowadzenia rozliczeń, rozeznania rynku, raportowania, pełnienia roli wsparcia kierownika projektu, kontroli terminowości i budżetu zadań;
2) Doświadczenie w pracy w obiektach zabytkowych;
3) Doświadczenie w realizacji projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych;
4) Doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych posiadających status zamawiającego w rozumieniu ustawy PZP;
5) Umiejętność opracowania opisów przedmiotu zamówienia dla prac remontowych i budowlanych;
6) Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
7) Znajomość programu Norma.
8) Uprawnienia do pracy na wysokościach;
9) Prawo jazdy kat. B.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia, w Dziale Inwestycji i Remontów;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Wsparcie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych (opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, aktualizacja i kontrola wykonania, sporządzenie niezbędnej dokumentacji formalnej);
2) Kontrola jakości prac oraz dokumentacji technicznej;
3) Udział w przygotowaniu dokumentacji do postępowań zakupowych (OPZ, wnioski formalne);
4) Udział w spotkaniach i naradach;
5) Koordynowanie pracy kierowników zadań w zakresie prawidłowej realizacji powierzonych czynności;
6) Kontrola kosztów prowadzonych zadań, opisywanie dokumentów księgowych;
7) Sporządzanie raportów, notatek, prezentacji w zakresie prowadzonych zadań;
8) Przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Instytutu dotyczących utrzymania budynków i obiektów Instytutu;
9) Przygotowywanie obmiarów, kalkulacji, kosztorysów;
10) Uczestnictwo w odbiorach prac, prowadzenie dokumentacji zadań, raportowanie;
11) Weryfikacja poprawności zapisów na kontach księgowych z zapisami z ewidencji zestawień kosztowych.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2023-12-31

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie;
2) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie w zarządzaniu zespołem;
3) Znajomość zagadnień aparatury rozdzielczej i łączeniowej, bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych;
4) Znajomość zagadnień projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii;
5) Znajomość zagadnień poprawy efektywności energetycznej;
6) Doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych krajowych i/lub międzynarodowych z danego obszaru;
7) Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

mile widziane

1) Stopień doktora nauk technicznych;
2) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele;
3) Wykazanie wdrożenia rynkowych rozwiązań z ww. obszaru.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia - Dyrektor Centrum Badawczego Systemów Energetycznych (CSE);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 29 października 2023 r.  29 listopada 2023 r. wydłużenie do dnia 31.12.2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Zarządzanie działalnością podległych komórek organizacyjnych (grup badawczych i laboratoriów), a w szczególności:
1) Koordynacja badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze energetyki;
2) Koordynacja działań laboratoryjnych;
3) Komercjalizacja wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce;
4) Nadzór nad przygotowaniem raportów, analiz, opinii oraz ekspertyz;
5) Udział w przygotowaniu merytorycznym wniosków aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
6) Koordynacja procesu budowania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów;
7) Reprezentowanie Instytutu w ww. obszarze.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-17

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe lub student (preferowany kierunek: informatyka lub matematyka),
 • znajomość języka Python (znajomość R oraz bibliotek do związanych z AI/ML w tym trenowania głębokich sieci neuronowych – będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość zagadnień zastosowania metod AI/ML do analizy danych tabelarycznych oraz przetwarzania języka naturalnego – będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność uruchamiania rozwiązań ML w postaci skonteneryzowanej (Docker, KBS),
 • znajomość języka Java będzie dodatkowym atutem.

mile widziane

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Wymiar etatu: 0,5

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • rozwój systemów informatycznych tworzonych w instytucie,
 • współpracę z innymi członkami zespołów deweloperskich.

benefity

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy – praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-17

wymagania obowiązkowe

 • umiejętność projektowania czystego kodu, znajomość popularnych wzorców projektowych,
 • znajomość HTML, CSS, Sass i JS, Angular,
 • znajomość REACTJS, REDUX,
 • znajomość REST API,
 • praktyczna znajomość systemów kontroli wersji,
 • silne umiejętności pracy w zespole, doświadczenie w pracy w zespołach zarządzanych
  z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

mile widziane

 • doświadczenie z Webpack,
 • doświadczenie z d3.js lub podobną niskopoziomową biblioteką wizualizacji,
 • doświadczenie z typescript,
 • projektowanie stron internetowych w technologii RWD,
 • doświadczenie w pisaniu testów dla aplikacji FE w WebdriverIO, selenium lub innym podobnym,
 • doświadczenie z Jira i Confluence.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Wymiar etatu: 0,4

Poszukujemy frontend developera z umiejętnościami pracy w środowisku w Angular, który dołączy do naszego zespołu.

Do Twoich zadań będzie należało programowanie interfejsu WWW jednego z naszych flagowych produktów – platformy dedykowanej eksploracji danych i odkrywania wiedzy.

Twoje zadania to:

 • rozwój i utrzymanie frontendu dla naszego flagowego produktu,
 • rozwój i utrzymanie różnych modułów wizualizacji (takich jak wykresy),
 • rozwój i utrzymanie interaktywnych aplikacji internetowych,
 • pisanie testów jednostkowych/integracyjnych tworzonego oprogramowania.

benefity

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy – praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2023-12-31

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie;
2) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie w zarządzaniu zespołem;
3) Znajomość struktur energoelektronicznych, systemów przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej, systemów Smart grid;
4) Koordynowanie prac analitycznych i symulacyjnych;
5) Doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych krajowych i/lub międzynarodowych z danego obszaru;
6) Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

mile widziane

1) Stopień doktora nauk technicznych;
2) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele;
3) Wykazanie wdrożenia rynkowych rozwiązań z ww. obszaru.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia - Dyrektor Centrum Badawczego Przetwarzania i Magazynowania Energii (CPM);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 29 października 2023 r. ,  29 listopada 2023 r. wydłużenie do 31.12.2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Zarządzanie działalnością podległych komórek organizacyjnych (Grup Badawczych i Laboratoriów), a w szczególności:
1) Koordynacja badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze przetwarzania i magazynowania energii;
2) Koordynacja działań laboratoryjnych;
3) Komercjalizacja wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce;
4) Nadzór nad przygotowaniem raportów, analiz, opinii oraz ekspertyz;
5) Udział w przygotowaniu merytorycznym wniosków aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
6) Koordynacja procesu budowania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów;
7) Reprezentowanie Instytutu w ww. obszarze.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie: wymagane co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Znajomość przepisów ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, menadżerskie oraz negocjacyjne
 • Odpowiedzialność, samodzielność.
 • Asertywność.
 • Umiejętność motywowania innych.
 • Zdolność do pracy  w stresie.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office 365.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Czynne prawo jady kat. B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 21 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wsparcie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami Instytutu.
 • Współtworzenie strategii funkcjonowania nieruchomości.
 • Ścisła współpraca z Kierownikami Departamentów w zakresie planowania potrzeb remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury w obszarze nieruchomości.
 • Koordynowanie obsługi transportowej oraz użytkowania samochodów służbowych.
 • Nadzór nad ubezpieczaniem majątku Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania obiektów (m.in. wind, instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Departamentów.
 • Nadzór nad prawidłowością realizowanych prac pod względem formalno- administracyjnym.
 • Udział w przygotowaniu materiałów PZP w zakresie obsługi nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2023-12-21

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie: wymagane co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Znajomość przepisów ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, menadżerskie oraz negocjacyjne
 • Odpowiedzialność, samodzielność.
 • Asertywność.
 • Umiejętność motywowania innych.
 • Zdolność do pracy  w stresie.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office 365.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Czynne prawo jady kat. B.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wsparcie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami Instytutu.
 • Współtworzenie strategii funkcjonowania nieruchomości.
 • Ścisła współpraca z Kierownikami Departamentów w zakresie planowania potrzeb remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury w obszarze nieruchomości.
 • Koordynowanie obsługi transportowej oraz użytkowania samochodów służbowych.
 • Nadzór nad ubezpieczaniem majątku Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania obiektów (m.in. wind, instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Departamentów.
 • Nadzór nad prawidłowością realizowanych prac pod względem formalno- administracyjnym.
 • Udział w przygotowaniu materiałów PZP w zakresie obsługi nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

 

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 21 grudnia 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-22

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (preferowane o profilu elektrycznym, informatycznym, elektronicznym) albo średnie / średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Umiejętność modelowania systemów energoelektronicznych i sterowania w oprogramowaniu Matlab/Simulink;
3) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej oraz pisanie raportów;
4) Samodzielność, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

mile widziane

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych (B+R i/lub inwestycyjnych).

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Systemów Sterowania i Zarządzania (GSZ);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 22 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie
z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Rozwój oprogramowania dla aplikacji związanych z energoelektroniką;
2) Opracowanie algorytmów sterowania;
3) Prowadzenie badań laboratoryjnych systemów sterowania i zarządzania;
4) Wykonywanie raportów, analiz, opracowywanie opinii oraz ekspertyz,
5) Prace badawcze oraz przygotowanie wniosków na projekty naukowo-badawcze oraz przemysłowe.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-20

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (w tym w kontrolingu) albo wykształcenie wyższe;
2) Znajomość pakietu Office (w szczególności programu Excel: tabele przestawne, łączenie danych z wielu arkuszy);
3) Podstawowa znajomość programów klasy ERP oraz zagadnień księgowych;
4) Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia.

mile widziane

1) Mile widziana znajomość programu XPERTIS;
2) Znajomość MS Project;
3) Znajomość programu Power BI.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Dziale Planowania i Kontrolingu (PK)
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 20 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Raportowanie wykonania wyników dla poszczególnych jednostek i całego Instytutu;
2) Rejestrowanie zleceń w systemie Xpertis;
3) Rejestrowanie wniosków zakupowych i faktur kosztowych;
4) Analiza rentowności ofert;
5) Przygotowywanie raportów finansowych/sprzedażowych/operacyjnych;
6) Udział w optymalizacji procesów;
7) Udział w opracowaniu i analizie Biznes Planów.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy-specjalista-senior

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: magister albo magister inżynier (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna,
  analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w akredytowanym laboratorium.
 • Bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC
  17025:2018-08, mile widziane zaświadczenia
  potwierdzające ukończenie szkoleń w powyższym zakresie.
 • Wiedza z zakresu metrologii oraz obliczania niepewności pomiaru.
 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na
  podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365 (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu
  umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w
  zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Wysokie umiejętności analityczne, komunikacyjne,
  prezentacyjne.

mile widziane

 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 19 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Współpraca z Klientem.
 • Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Przygotowywanie dokumentacji zakupu usług dla laboratorium.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Obliczanie niepewności pomiaru.
 • Przekazywanie prac archiwalnych do Archiwum.
 • Rejestrowanie próbek do badań.
 • Wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów laboratoryjnych.
 • Udział w auditach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
 • Zastępowanie specjalisty ds. badań podczas jego nieobecności (badania właściwości chemicznych i fizycznych kruszyw oraz cementów).
 • Zastępowanie kierownika laboratorium podczas jego nieobecności.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na zastępstwo 2 lata).
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym również w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność realizacji różnych zadań w określonych ramach czasowych.
 • Samodzielność, staranność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista
 • Gotowość do podróży służbowych.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 19 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi posiadającymi potencjał do aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów i inicjatyw
  badawczych UE.
 • Udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/ w kraju i za granicą.
 • Organizacja międzynarodowych wydarzeń matchmakingowych/networkingowych.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wsparcie ich organizacji.
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-19

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym również w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność realizacji różnych zadań w określonych ramach czasowych.
 • Samodzielność, staranność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista
 • Gotowość do podróży służbowych.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi posiadającymi potencjał do aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów i inicjatyw
  badawczych UE.
 • Udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/ w kraju i za granicą.
 • Organizacja międzynarodowych wydarzeń matchmakingowych/networkingowych.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wsparcie ich organizacji.
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 19 grudnia 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-19

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: magister albo magister inżynier
  (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna,
  analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
  w akredytowanym laboratorium.
 • Bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC
  17025:2018-08, mile widziane zaświadczenia
  potwierdzające ukończenie szkoleń w powyższym
  zakresie.
 • Wiedza z zakresu metrologii oraz obliczania
  niepewności pomiaru.
 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na
  podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych
  umiejętności.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365
  (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu
  umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji
  technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w
  zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu
  powierzonych obowiązków.
 • Wysokie umiejętności analityczne, komunikacyjne,
  prezentacyjne.

mile widziane

 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Współpraca z Klientem.
 • Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem
  pomiarowym.
 • Przygotowywanie dokumentacji zakupu usług dla
  laboratorium.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Obliczanie niepewności pomiaru.
 • Przekazywanie prac archiwalnych do Archiwum.
 • Rejestrowanie próbek do badań.
 • Wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki
  laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów
  laboratoryjnych.
 • Udział w auditach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe
  wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja
  pracy.
 • Zastępowanie specjalisty ds. badań podczas jego
  nieobecności (badania właściwości chemicznych
  i fizycznych kruszyw oraz cementów).
 • Zastępowanie kierownika laboratorium podczas jego
  nieobecności.

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 19 grudnia 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na zastępstwo 2 lata).
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-15

wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie min. 3 lata w zarządzaniu środowiskami Linux oraz Windows Server,
 • doświadczenie min. 3 lata w zarządzaniu Microsoft Active Directory,
 • doświadczenie min 3 lata w zarządzaniu wirtualizatorem VMware (vCenter, vSphere),
 • wiedza z zakresu funkcjonowania sieci TCP/IP, w szczególności:
  • sposób funkcjonowania urządzeń brzegowych i polityk sieciowych,
  • sposób działania VLANów,
 • doświadczenie min. 3 lata w zakresie zarządzania środowiskiem IT,
 • doświadczenie w zakresie utrzymywania i monitorowania serwerowni,
 • doświadczenie w zakresie doboru, konfiguracji, zarządzania i utrzymania serwerów oraz macierzy,
 • doświadczenie w konfiguracji przełączników sieciowych.

mile widziane

 • certyfikat CCNA,
 • znajomość technologii VDI,
 • znajomość technologii NAC,
 • znajomość ISO 27001.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Twoje zadania to:

·         konfiguracja przełączników sieciowych, w szczególności konfiguracja VLANów,

·         konfiguracja sieci w wirtualizatorze VMware, w szczególności konfiguracja VLANów,

·         konfiguracja maszyn wirtualnych i instalacja systemów operacyjnych z rodziny Linux i Windows Server,

·         zarządzanie akceleracją kart graficznych w środowisku wirtualnym,

·         monitorowanie infrastruktury IT oraz serwerowni,

·         dobór odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych dla potrzeb zespołów projektowych,

·         prace instalacyjne w serwerowni w zakresie okablowania oraz podzespołów serwerowych i macierzowych.

benefity

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-15

wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie min. 3 lata w zarządzaniu zespołem IT,
 • doświadczenie min. 3 lata w zarządzaniu środowiskami Linux oraz Windows Server,
 • doświadczenie min. 3 lata w zarządzaniu Microsoft Active Directory,
 • znajomość technologii Microsoft 365, w szczególności SharePoint,
 • doświadczenie w zarządzaniu bazą Microsoft SQL Server,
 • doświadczenie w procesach helpdeskowych /ITSM.

mile widziane

 • znajomość technologii VDI,
 • znajomość rozwiązań CRM,
 • znajomość rozwiązań ERP,
 • znajomość ISO 27001,
 • znajomość technologii elektronicznego obiegu dokumentów,
 • znajomość procedur PZP.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Twoje zadania to:

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem utrzymania systemów IT w ramach departamentu odpowiedzialnego za zadania IT,
 • współpraca z zespołami projektowymi w zakresie wsparcia ich potrzeb względem systemów IT,
 • zarządzanie zadaniami w systemie helpdesk/ITSM,
 • nadzorowanie terminów licencji, subskrypcji oraz certyfikatów,
 • wsparcie merytoryczne w procesie zakupowym zgodnie z PZP,
 • nadzorowanie i wsparcie zespołu w utrzymywanie lokalnych systemów IT,
 • wsparcie merytoryczne przy doborze nowych systemów IT,
 • współpraca z liderami zespołów infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwa.

benefity

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?