Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

8 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 3-lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • praktyczna wiedza w zakresie procesów kadrowych,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne,
 • dokładność, samodzielność, bardzo dobra organizacji pracy własnej.

mile widziane

 • znajomość przepisów oraz doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi kadrowej – m.in. przygotowanie dokumentacji związanej
  z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji nieobecności oraz ewidencji czasu pracy,
 • bieżącą kontrolę terminowej realizacji badań lekarskich pracowników oraz współpracę ze specjalistą ds. BHP,
 • obsługę pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych.

benefity

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
• znajomość obsługi komputera (Word,Excel)
• doświadczenie w pracy w laboratorium mile widziane

mile widziane

• znajomość systemów jakości
• znajomość języka angielskiego

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• udział w badaniach ekotoksykologicznych na organizmach glebowych, wodnych, stawonogach pożytecznych i zwierzętach laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi
• czynny udział w prowadzeniu hodowli organizmów testowych
• pozyskiwanie materiału biologicznego do badań
• praca w systemie DPL
• praca w laboratorium z roztoczami i owadami błonkoskrzydłymi (pszczoły, trzmiele) możliwość alergii

benefity

– zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę
– dobrą atmosferę pracy
– fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
– elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Pszczyna Doświadczalna 27

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 37/2023/MłSpec/Spec/PE

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe.
• Praktyczna znajomość rozliczania środków publicznych, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE.
•Kreatywność i samodzielność.
• Umiejętność pracy zespołowej.

• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (prowadzenie korespondencji, sporządzanie dokumentów)
• Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office.

• Mile widziana znajomość systemu SIMPLE.ERP – modułu Zarządzani Projektami.
• Dodatkowym atutem będzie możliwość podjęcia pracy w krótkim terminie

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• Obsługa administracyjna projektów.
• Współpraca z pracownikami Instytutu w zakresie przygotowywania wniosków na dofinansowanie projektów.
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji projektów.
• Rozliczanie finansowe oraz opieka nad budżetami i harmonogramami projektów.
• Analiza i kalkulacja kosztów projektów.
• Współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektów.
• Inne zadania z zakresu działu (m.in. sporządzanie i nadzorowanie umów o współpracy, konsorcjum, na realizację pracy i in.)

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 38/23/Spec/StSpec/GłSec/FO

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe o kierunku chemia, technologia chemiczna
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
• znajomość technik analitycznych
• umiejętność pracy w laboratorium
• wiedza z zakresu opracowywania metod analitycznych i ich walidacji.
Doświadczenie w tym obszarze mile widziane.

mile widziane

• znajomość systemu DPL

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• czynny udział w opracowywaniu i walidacji metod analitycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• przygotowywanie próbek do analizy, roztworów i odczynników
• samodzielna obsługa aparatury badawczej (chromatografy, spektrometr, TOC) i drobnego sprzętu laboratoryjnego
• praca w DPL
• przygotowywanie planów i sprawozdań z badań
• opracowywanie Standardowych Procedur Operacyjnych

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
miejsce pracy:
Pszczyna Doświadczalna 27
miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 36/2023/MłSpec/Spec/PE

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Masz wyksztalcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, maszyn dla budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacji rolnictwa, eksploatacji i technologii maszyn i pojazdów, drogownictwa i górnictwa, transportu lub pokrewne

 • Masz ogólną wiedzę inżynierską w zakresie mechaniki, elektrotechniki, hydrauliki

 • Masz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z posiadanym wykształceniem

 • Pracę traktujesz jak pasję

 • Masz umiejętności obsługi komputera, szczególnie programu MS Office – Word, Excel

 • Jesteś otwarty na pracę z dokumentami

 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

 • Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i jesteś komunikatywny

 • Pracujesz efektywnie, podejmujesz inicjatywę i jesteś samodzielny

mile widziane

 • masz praktyczną wiedzę techniczną związaną z budową i technologią pracy maszyn i urządzeń

 • potrafisz w prosty sposób przedstawić złożone zagadnienia

 • kreujesz rozwiązania nie czekając na polecenia

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Tworzenie materiałów na potrzeby procesu egzaminowania

 • Analiza norm oraz dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

 • Analiza i optymalizacja procesowych instrukcji wewnętrznych

 • Wsparcie procesu audytu komisji egzaminacyjnej

 • Budowanie relacji z branżą budowlaną, w szczególności z firmami budowlanymi oraz producentami maszyn i urządzeń

benefity

 • ciekawą pracę pełną wyzwań

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach technicznych

 • pracę w swobodnej, koleżeńskiej atmosferze

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe;
2) Bardzo dobra organizacja pracy;
3) Zaangażowanie, sumienność, dokładność.

mile widziane

1) Uprawnienie SEP, obsługa suwnic, wózków widłowych, sprężarek powyżej 20kW.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy specjalista w pionie wsparcia w Laboratorium Badawczym Aparatury Wysokonapięciowej 
  3. ilość wolnych stanowisk pracy: 2;
  4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
  5.opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 17 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov

codzienne zadania

1) Obsługa i utrzymanie w ruchu urządzeń na maszynowni Laboratorium;
2) Przełączanie obwodów probierczych na hali maszynowni oraz korytarzu szynowym;
3) Obsługa i utrzymanie w ruchu transformatorów probierczych;
4) Przełączanie obwodów na transformatorach probierczych;
5) Wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji urządzeń na maszynowni laboratorium;
6) Obsługa sprężarkowni;
7) Obsługa, nadzór i konserwacja układów chłodzenia generatorów;
8) Obsługa rozdzielni maszynowni laboratorium.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność oraz umiejętność organizacji swojej pracy,
 • dokładność , skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • świadczenie zaplanowanych i zleconych usług przewozowych,
 • rozpoznanie rynku, przygotowywanie zapotrzebowania na potrzebny asortyment oraz realizacja zakupów,
 • utrzymywanie relacji ze stałymi dostawcami oraz negocjowanie stawek,
 • ewidencja ilości i jakości dostaw,
 • sporządzanie raportów oraz analiza kosztów,
 • dbanie o stan techniczny i estetykę pojazdu.

benefity

 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-O/42/2023.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.06.2023r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe)
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej
 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Jesteś osobą proaktywną
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania
 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office
 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Archiwizowanie dokumentacji – pakowanie i opisywanie
 • Potwierdzanie uprawnień operatorów w archiwum
 • Przygotowanie dokumentów do wysyłki – obsługa aplikacji firmy kurierskiej
 •  Wysyłka dokumentów – listy polecone i przesyłki kurierskie (pakowanie/adresowanie)
 •  Korespondencja mailowa z klientami i pracownikami Instytutu
 •  Przygotowywanie zamówień materiałów biurowych i innych wniosków zakupowych
 •  Dystrybucja materiałów biurowych,
 •  Współorganizacja spotkań i szkoleń
 • Sporządzanie pism
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności – w tym obsługa połączeń telefonicznych

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • Szkolenia kierunkowe

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Posiadasz wykształcenie wyższe.

 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej, w tym minimum rok na stanowisku Sekretarki / Sekretarza.

 • Lubisz pracować z ludźmi.

 • Jesteś osobą proaktywną.

 • Cechuje Cię wysoka kultura osobista.

 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania.

 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office.

 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje.

 • Wykazujesz odporność na stres.

 • Jesteś osobą opanowaną.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Obsługa sekretariatu.

 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie statystyk w tym zakresie.

 • Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji.

 • Prowadzenie archiwum spraw.

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów komórki organizacyjnej.

 • Współpraca z działem administracji w szczególności zakresie płynnej wysyłki korespondencji.

 • Inne prace administracyjno – biurowe.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • Szkolenia kierunkowe

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Mile widziane wykształcenie (technik archiwista);
3) Kurs archiwalno-kancelaryjny min. I stopnia;
4) Doskonała umiejętność poruszania się w dokumentach takich jak JRWA i instrukcja kancelaryjna;
5) Sumienność, dokładność;

mile widziane

1) Prawo jazdy kategorii B
2) Gotowość do sporadycznych delegacji na terenie kraju.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Dziale Organizacyjnym
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Segregacja, porządkowanie i rejestracja dokumentacji wpływającej do Archiwum;
2) Odszukiwanie i udostępnianie dokumentów archiwalnych;
3) Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji papierowej i elektronicznej;
4) Inicjowanie procesu przeglądu materiałów archiwalnych, sporządzenie protokołów brakowania, udział w komisji brakowania;
5) Przygotowywanie i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego;
6) Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum;
7) Wspomaganie innych komórek organizacyjnych w przygotowaniu i przekazywaniu dokumentacji do archiwum zakładowego.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe na kierunku: filologia polska, angielska, PR, marketing lub pokrewne;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
• Znajomość oprogramowania WordPress i Elementor;
• Dobra znajomość mediów społecznościowych;
• Lekkość w pisaniu i redagowaniu treści o różnym przeznaczeniu oraz kreatywne podejście do tekstów;
• Perfekcyjna znajomość zasad poprawnej polszczyzny;
• Kreatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, dbałość o detale i szczegóły;
• Gotowość do wyjazdów służbowych;
• Czynne prawo jazdy kategorii B;
• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz stresu, umiejętność pracy z ludźmi i dla ludzi, wysoka kultura osobista, chęć rozwoju osobistego.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (głównie polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

• Zarządzanie stroną www, aktualizacja treści, dodawanie nowej zawartości;
• Zarządzanie mediami społecznościowymi instytutu (Facebook, LinkedIn, YouTube);
• Budowa relacji z klientem z pomocą mediów społecznościowych;
• Realizacja strategii komunikacyjnej dla różnych kanałów społecznościowych;
• Tworzenie i publikowanie contentu, w tym treści postów, grafik, wideo;
• Prowadzenie lub nadzorowanie kampanii reklamowych;
• Analizowanie statystyk i raportowanie wyników działań;
• Pomoc w pracach dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

benefity

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego;
• Ciekawą i kreatywną pracę;
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
• Dodatek za staż pracy;
• Pakiet benefitów (opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty sportowe,
możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe).

Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Termin składania ofert:
30.06.2023 r.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• CV – zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji.
• List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.10.2023

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:
Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.
* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
3. Cel przetwarzania: przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
1) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, e-mail: ido@icso.lukasiewicz.gov.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
2) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
6. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

1 tydzień temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze współpracy międzynarodowej, w tym z zagranicznymi uczelniami lub organizacjami badawczymi;
 • Wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność wyznaczania celów, nastawienie na ich realizację i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • Energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie w jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • Mile widziane reprezentowanie pracodawcy w międzynarodowych organizacjach lub stowarzyszeniach.

opis stanowiska

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DWM_25_2023 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.   
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do 11 czerwca 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl 

codzienne zadania

 • Wsparcie w budowie strategii współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Wsparcie w koordynacji współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym podtrzymanie nawiązanych kontaktów
 • Wsparcie w przygotowywaniu umów o współpracy międzynarodowej z zagranicznymi uczelniami, organizacjami badawczymi i innymi podmiotami;
 • Identyfikacja dobrych praktyk działania zagranicznych organizacji badawczych i projektowanie ich wdrożenia w Sieci
 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz w wydarzeniach międzynarodowych,
 • Organizacja i prowadzenie spotkań międzynarodowych,
 • Koordynacja budowania relacji Sieci Badawczej Łukasiewicz z polską diasporą naukową, w tym organizacja Konferencji z Polonią;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu działania Departamentu;
 • Koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, nauka języka angielskiego);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budowlane albo mechaniczne, geologiczne).
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań).
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.
  • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

mile widziane

 • Certyfikat auditora/auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania.
  • Prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacji i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.
  • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji.
  • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.
  • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów finansowanych ze źródeł europejskich;
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność wyznaczania celów, nastawienie na ich realizację i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • Energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

mile widziane

 • Mile widziane reprezentowanie pracodawcy w międzynarodowych organizacjach lub stowarzyszeniach;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce prowadzącej działalność badawczo-rozwojową;
 • Mile widziane doświadczenie w organizacji badawczej o wysokim poziomie przychodów ze środków europejskich.

opis stanowiska

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DPE_24_2023 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.   
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do 9 czerwca 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl 

codzienne zadania

 • Koordynacja procesu pozyskiwania projektów europejskich;
 • Koordynacja monitoringu konkursów europejskich;
 • Koordynacja działań Sieci Badawczej Łukasiewicz realizowanych bezpośrednio w Brukseli;
 • Nadzór nad Branżowymi Punktami Kontaktowymi;
 • Wsparcie przy przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu działania  Departamentu;
 • Koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie projektów europejskich;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • minimum 2 lata doświadczenia jako frontend developer,
 • umiejętność projektowania czystego kodu, znajomość popularnych wzorców projektowych,
 • znajomość HTML, CSS, Sass i JS, Angular,
 • znajomość REACTJS, REDUX,
 • znajomość REST API,
 • algorytmy i struktury danych, umiejętność szacowania złożoności obliczeniowej,
 • praktyczna znajomość systemów kontroli wersji,
 • silne umiejętności pracy w zespole, doświadczenie w pracy w zespołach zarządzanych
  z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

mile widziane

 • doświadczenie z Webpack,
 • doświadczenie z d3.js lub podobną niskopoziomową biblioteką wizualizacji,
 • doświadczenie z typescript,
 • projektowanie stron internetowych w technologii RWD,
 • doświadczenie w pisaniu testów dla aplikacji FE w WebdriverIO, selenium lub innym podobnym,
 • doświadczenie z Jira i Confluence.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Poszukujemy frontend developera z doświadczeniem w Angular, który dołączy do naszego zespołu.
Do Twoich zadań będzie należało programowanie interfejsu WWW jednego z naszych flagowych produktów – platformy do dedykowaną do eksploracji danych i odkrywania wiedzy.

Twoje zadania to:

 • rozwój i utrzymanie frontendu dla naszego flagowego produktu,
 • rozwój i utrzymanie różnych modułów wizualizacji (takich jak wykresy),
 • rozwój i utrzymanie interaktywnych aplikacji internetowych,
 • pisanie testów jednostkowych/integracyjnych tworzonego oprogramowania

benefity

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy – praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds