Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2024-08-10

wymagania obowiązkowe

 • Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.
 • 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 • Udokumentowana wiedza w zakresie technologii fotonicznych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w szczególności w zakresie: materiałów fotonicznych, półprzewodnikowych źródeł i detektorów podczerwieni, fotonicznych układów zintegrowanych oraz technologii światłowodowych i kwantowych.
 • Doświadczenie wymiany międzynarodowej do prestiżowych laboratoriów, duża aktywność konferencyjna i networkingowa. Organizacja konferencji, workshopów, rozpoznawalność w środowisku fotoniki.
 • Doświadczenie, min. 2-letnie, w zarządzaniu zespołami powyżej 30 osób.
 • Doświadczenie w budowaniu/tworzeniu, utrzymaniu i zarządzaniu linią technologiczną fotoniki, półprzewodników III-V i/lub światłowodów.
 • Znajomość technologii, metod wytwarzania i charakteryzacji przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.
 • Doświadczenie 2-letnie, w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, światłowodowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu cleanroom
 • Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat
 • Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym
 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej
 • Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi)

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce pracy: Warszawa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.
 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.
 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.
 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.

benefity

 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie
 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie
 • Wsparcie w relokacji

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w obszarze prawa, administracji, zarządzania lub ekonomii);
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa.

mile widziane

• Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania strategicznego lub nadzoru właścicielskiego;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych i ich komercjalizacji.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_33_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w zarządzaniu zadaniami i zespołem departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Nadzór i koordynacja realizowanych w Sieci strategicznych projektów w szczególny sposób oddziałujących na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy państwa;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów;
• Kreowanie i nadzór nad realizacją polityki zgodności (compliance) w Sieci, w tym opracowywanie projektów dokumentów i monitorowanie realizowania w Sieci obowiązujących regulacji służących zapewnieniu zgodności działania z prawem oraz innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze zarządzania lub ekonomii);
• Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność przygotowywania analiz strategicznych, sektorowych i finansowych.

mile widziane

• Znajomość systemu zarządzania projektami.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_32_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w realizacji zadań departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów;
• Kreowanie i nadzór nad realizacją polityki zgodności (compliance) w Sieci, w tym opracowywanie projektów dokumentów i monitorowanie realizowania w Sieci obowiązujących regulacji służących zapewnieniu zgodności działania z prawem oraz innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze zarządzania lub ekonomii) lub wykształcenie średnie w tym branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność przygotowywania analiz strategicznych, sektorowych i finansowych.

mile widziane

• Znajomość systemu zarządzania projektami.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_31_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w realizacji zadań departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe magisterskie;
• Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
• Minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami kontroli i/lub audytu;
• Rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
• Dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii /odchyleń;
• Wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
• Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
• Rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

mile widziane

• Mile widziane wykształcenie z zakresu Audytu i Kontroli, finansów lub rachunkowości (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
• Mile widziane posiadanie aplikacji kontrolerskiej NIK.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DKon_34_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Sporządzanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz wewnętrznych kontroli w trybie doraźnym.
• Sporządzanie planów kontroli instytutów Łukasiewicza i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz kontroli instytutów Łukasiewicza w trybie doraźnym.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Centrum na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli instytutów Łukasiewicza na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli procesów związanych z realizacją przez instytuty Łukasiewicza umów o przyznanie dotacji celowych zawartych z Centrum i zadań zleconych Prezesa.
• Dokonywanie oceny wyników kontroli, formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz wskazywanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
• Wsparcie w nadzorze nad monitorowaniem statusu wdrożenia zaleceń pokontrolnych / rekomendacji.
• Opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.
• Nadzór nad procesem wypełniania obowiązków sprawozdawczych w zakresie kontroli w Centrum i instytutach Łukasiewicza.
• Obsługa i koordynacja działań kontroli zewnętrznej oraz współpraca z organami ścigania, w szczególności:
• sporządzanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej,
• prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
• monitorowanie działań w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
• Nadzór i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Prezesa Centrum.
• Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków.
• Zarządzanie pracownikami Departamentu i pracą Departamentu.
• Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy). 

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

•Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, uprawnień, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego, itd.
•Doświadczenie w zakresie zadań Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
•Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
•Znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
•Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
•Doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
•Umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
•Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
•Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
•Samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
•Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
•Biegła znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość programu Enova) i obsługi bankowości elektronicznej;
•Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
•Umiejętność zarządzania zespołem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_GK_30_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

•Prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
•Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
•Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
•Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
•Opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
•Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
•Bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
•Sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
•Dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
•Monitorowanie płynności finansowej Centrum;
•nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości Centrum;
•Opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
•realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy). 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-07-23

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia publicznego – minimum 2 lata;
3) Niezbędne doświadczenie i umiejętność samodzielnego prowadzenia postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
4) Praktyczna znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych i aktami wykonawczymi;
5) Umiejętność samodzielnego prowadzenie postępowań w tym redakcji postanowień umownych, SWZ, ogłoszeń, wezwań, pism administracyjnych;
6) Praktyczna znajomości systemu eNotice 2;
7) Praktyczna znajomość obsługi portalu e-usług: e-zamówienia;
8) Umiejętność obsługi platformy zakupowej (użytkowana platforma ezamawiajacy);
9) Doświadczenie w zamieszczaniu ogłoszeń przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
10) Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych (Word, Excel, OneDrive);
11) Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

mile widziane

1) Doświadczenie w prowadzeniu postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) Doświadczenie w pracy w jednostce naukowo – badawczej.

 

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Główny specjalista w pionie wsparcia w Dziale Zakupów (ZP);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 23 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Kompleksowe oraz terminowe przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2) Sporządzanie SWZ, w tym projektu umowy i uzgodnienie z komórkami merytorycznymi i radcą prawnym;
3) Wykonywanie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
4) Weryfikacja dokumentów złożonych przez komórki merytoryczne;
5) Kompleksowe prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji zamówień;
6) Bieżące wypełnianie rejestrów zamówień;
7) Sporządzanie sprawozdań wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz raportów wewnętrznych dotyczących postępu prowadzonych spraw;
8) Udział w przygotowywaniu i aktualizacji planów zamówień publicznych;
9) Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na portalu e-usług Platforma Zakupowa.pl, e-zamówienia, eNotices2 ogłoszeń przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych;
10) Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
11) Raportowanie zagrożeń w terminowej realizacji postępowań;
12) Sporządzanie i procedowanie aneksów do umów o udzielenie zamówienia publicznego.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-08-01

wymagania obowiązkowe

1) Minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewny);
2) Dobra znajomość języka angielskiego – min.B1;
3) Znajomość metod i techniki poszukiwania kandydatów;
4) Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z cyklem życia pracownika;
5) Bardzo dobra znajomość produktów MS Office;
6) Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
7) Samodzielność i inicjatywa w działaniu.

mile widziane

1) Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
2) Znajomość systemów ATS;
3) Znajomość systemów kadrowo-płacowych;
4) Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewny).

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia w Dziale HR;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 01 sierpnia 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Udział w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz oceny pracowników;
2) Analiza rynku pracy oraz direct search;
3) Pomoc w przygotowywaniu dokumentów kadrowo-płacowych (umów, aneksów, raportów miesięcznych itp.);
4) Nadzorowanie prawidłowego procesu obiegu dokumentów;
5) Analiza danych personalnych i sporządzanie raportów;
6) Udział/koordynowanie w realizacji kluczowych projektów;
7) Bieżące wsparcie dla pracowników w zakresie HR.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny.

 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

1) Laureat lub finalista olimpiady fizycznej, wiedzy technicznej lub informatycznej w latach 2022/2023/2024;
2) Inicjatywa i chęć do pracy;
3) Nastawienie na współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, 
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Pracownik Obsługi ds. Wsparcia Prac Badawczych w Grupie Badawczej Systemów Magazynowania Energii (GSM);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: minimum 4 godziny tygodniowo;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 31 lipca 2024 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Zapoznanie się z działalnością laboratorium wysokonapięciowym, procedurami oraz aspektami bezpieczeństwa, udział w badaniach, pomoc w przygotowaniu obiektów do prób oraz opracowaniu wyników i sprawozdań;
2) Pomoc w przygotowaniu modeli 3D do analiz numerycznych rozkładu pola elektrycznego w ramach zapoznanie się z dostępnym oprogramowaniem (Solidworks, Ansys). Analiza materiałów dydaktycznych do software.
3) Przegląd wytycznych i wymagań norm przedmiotowych do przygotowania opisów procedur badawczych poszczególnych typów ograniczników przepięć, bazując na dotychczas opracowanych materiałach;
4) Cyfryzacja (przygotowania formularza w Excelu) papierowych dokumentów dotyczących konfiguracji układów połączeń kondensatorów dla uzyskiwania określonych parametrów udarów probierczych podczas prób ograniczników przepięć.

benefity

1) Opieka mentora;
2) Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych;
3) Możliwość doświadczenia pracy w środowisku badawczo- naukowym;
4) Umowę o pracę na czas określony, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
5) Wymiar czasu pracy uzgodniony indywidualnie między Olimpijczykiem, a instytutem (min. 4 godziny w tygodniu);
6) Elastyczne formy świadczenia pracy: stacjonarna, hybrydowa;
7) Karta sportowa;
8) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem)
oraz ubezpieczenia na życie.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

2024-07-15

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku biurowym
 • Dobra znajomość MS Office (Teams, Word, Excel, Power Point)
 • Pewność siebie
 • Bardzo dobre umiejętności w mowie i piśmie w języku angielskim (minimum B2)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie
 • Wykonywanie pracy w sposób sumienny, precyzyjny i ustrukturyzowany

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjno – organizacyjnej Dyrektora Instytutu oraz Zastępców
 • Sporządzanie na potrzeby Dyrektora niezbędnych raportów i zestawień.
 • Koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań.
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do Dyrektora
 • Prowadzenie kalendarza spotkań.
 • Wsparcie pracy sekretariatu.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do oświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne ubezpieczenia grupowe i indywidulane
 • Darmowy parking na terenie Instytutu.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

 • Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad z roku 2022/2023/2024 w zakresie nauk ścisłych,
  w szczególności fizyki, matematyki lub informatyki.
 • Jesteś pełnoletni.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych.
 • Możliwość doświadczenia pracy w środowisku naukowo-badawczym.

benefity

 • Dofinansowanie zajęć sportowych (Benefit System, Medicover Sport).
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Dofinansowanie nauki języków.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Brak dress cod’u.
 • Kawa/herbata.
 • Darmowy parking.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Opieka mentora. Proponujemy umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wymiar czasu pracy uzgodniony indywidulanie miedzy Olimpijczykiem a Instytutem minimum 4 godziny tygodniowo).

Elastyczne formy świadczenia pracy: stacjonarnie lub hybrydowo.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk  Aplikuj do 31 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-25

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • 2 lata doświadczenia lub przedstawienie projektów własnych stron internetowych.
 • Znajomość HTML, CSS, WordPress (warunek konieczny).
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerami hostingowymi.
 • Znajomość systemu Windows 10-11.
 • Znajomość konfiguracji stacji roboczych i urządzeń biurowych.
 • Podstawowa znajomość infrastruktury sieciowej.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i poznawania nowych technologii teleinformatycznych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność zarządzania czasem.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Zarządzanie stronami internetowymi Instytutu.
 • Wsparcie użytkowników firmy w biurze i zdalnie w obszarze IT.
 • Wsparcie w utrzymaniu aktualnej ewidencji sprzętu IT.
 • Przygotowanie i konfiguracja nowych jednostek stacji roboczych dla pracowników.
 • Zarządzanie kontami użytkowników w różnych systemach.
 • Utrzymanie bezpieczeństwa systemów w tym wdrożeń rozwiązań antywirusowych, szyfrowania dysków i ochrony sieci.
 • Bieżące wsparcie w organizacji działu IT.

 

Opis stanowiska:

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
  ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista ds. IT w pionie wsparcia;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 25 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w akredytowanym laboratorium.
 • Znajomość wymagań normy PN-EN 17025:2018-02.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność zarządzania czasem

mile widziane

 • Certyfikat auditora / auditora wewnętrznego (system jakości wg ISO 9001, ISO 17025).

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wykonywanie badań własności chemicznych i fizycznych wyrobów budowlanych.
 • Prowadzenie prac związanych z systemem zarządzania, dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami.
 • Zarządzane procesem monitorowania ważności wyników badań.
 • Nadzorowanie spójności pomiarowej.
 • Realizacja procesów zakupowych.

Opis stanowiska:

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
  ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista ds. badań i jakości w pionie wsparcia;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pełen etat.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 26 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do oświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia kierunkowe.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne ubezpieczenia grupowe i indywidulane.
 • Darmowy parking na terenie Instytutu.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-15

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie zawodowe. Preferowani kandydaci z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zakupów
 • Doświadczenie w pracy wymagającej kontaktów z dostawcami i/lub klientami
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej oraz dobra organizacja czasu pracy
 • Dobra znajomość obsługi MS Office

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 80% etatu
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Realizacja procesów zakupowych wg zapotrzebowania poszczególnych działów
 • Pozyskiwanie ofert, negocjowanie cen i ogólnych warunków dostaw
 • Przygotowanie i obsługa umów, kontraktów dotyczących zakupów
 • Porównywanie ofert, przygotowanie analiz, negocjacje, przygotowywanie rekomendacji wyselekcjonowanych dostawców oraz wybór dostawcy
 • Prowadzenie kontroli realizacji zamówień wg procedur firmy i warunków technicznych dostaw
 • Prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • Fakturowanie bieżące zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi
 • Organizacja transportu oraz odpraw celnych w przypadku dostaw spoza EU

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy-specjalista-senior

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta – minimum 3 lata.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Pogodne usposobienie.
 • Dokładność, samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Otwartość na długofalową współpracę.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lokalizacja: ul. Racjonalizacji 6/8

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 maja 2024 roku. 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta.
 • Przyjmowanie zgłoszeń.
 • Potwierdzenie terminów spotkań.
 • Uzgadnianie harmonogramów handlowców.
 • Pomoc w organizacji prac Komórki.
 • Przygotowanie dokumentacji.

benefity

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds