Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe.
• Praktyczna znajomość rozliczania środków publicznych, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE.
•Kreatywność i samodzielność.
• Umiejętność pracy zespołowej.

• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (prowadzenie korespondencji, sporządzanie dokumentów)
• Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office.

• Mile widziana znajomość systemu SIMPLE.ERP – modułu Zarządzani Projektami.
• Dodatkowym atutem będzie możliwość podjęcia pracy w krótkim terminie

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• Obsługa administracyjna projektów.
• Współpraca z pracownikami Instytutu w zakresie przygotowywania wniosków na dofinansowanie projektów.
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji projektów.
• Rozliczanie finansowe oraz opieka nad budżetami i harmonogramami projektów.
• Analiza i kalkulacja kosztów projektów.
• Współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektów.
• Inne zadania z zakresu działu (m.in. sporządzanie i nadzorowanie umów o współpracy, konsorcjum, na realizację pracy i in.)

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 38/23/Spec/StSpec/GłSec/FO

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Masz wyksztalcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, maszyn dla budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, maszyn do robót ziemnych i transportu bliskiego, mechanizacji rolnictwa, eksploatacji i technologii maszyn i pojazdów, drogownictwa i górnictwa, transportu lub pokrewne

 • Masz ogólną wiedzę inżynierską w zakresie mechaniki, elektrotechniki, hydrauliki

 • Masz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z posiadanym wykształceniem

 • Pracę traktujesz jak pasję

 • Masz umiejętności obsługi komputera, szczególnie programu MS Office – Word, Excel

 • Jesteś otwarty na pracę z dokumentami

 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

 • Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i jesteś komunikatywny

 • Pracujesz efektywnie, podejmujesz inicjatywę i jesteś samodzielny

mile widziane

 • masz praktyczną wiedzę techniczną związaną z budową i technologią pracy maszyn i urządzeń

 • potrafisz w prosty sposób przedstawić złożone zagadnienia

 • kreujesz rozwiązania nie czekając na polecenia

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Tworzenie materiałów na potrzeby procesu egzaminowania

 • Analiza norm oraz dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń

 • Analiza i optymalizacja procesowych instrukcji wewnętrznych

 • Wsparcie procesu audytu komisji egzaminacyjnej

 • Budowanie relacji z branżą budowlaną, w szczególności z firmami budowlanymi oraz producentami maszyn i urządzeń

benefity

 • ciekawą pracę pełną wyzwań

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach technicznych

 • pracę w swobodnej, koleżeńskiej atmosferze

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe;
2) Bardzo dobra organizacja pracy;
3) Zaangażowanie, sumienność, dokładność.

mile widziane

1) Uprawnienie SEP, obsługa suwnic, wózków widłowych, sprężarek powyżej 20kW.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy specjalista w pionie wsparcia w Laboratorium Badawczym Aparatury Wysokonapięciowej 
  3. ilość wolnych stanowisk pracy: 2;
  4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
  5.opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 17 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov

codzienne zadania

1) Obsługa i utrzymanie w ruchu urządzeń na maszynowni Laboratorium;
2) Przełączanie obwodów probierczych na hali maszynowni oraz korytarzu szynowym;
3) Obsługa i utrzymanie w ruchu transformatorów probierczych;
4) Przełączanie obwodów na transformatorach probierczych;
5) Wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji urządzeń na maszynowni laboratorium;
6) Obsługa sprężarkowni;
7) Obsługa, nadzór i konserwacja układów chłodzenia generatorów;
8) Obsługa rozdzielni maszynowni laboratorium.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe)
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej
 • Lubisz pracować z ludźmi
 • Jesteś osobą proaktywną
 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania
 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office
 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Archiwizowanie dokumentacji – pakowanie i opisywanie
 • Potwierdzanie uprawnień operatorów w archiwum
 • Przygotowanie dokumentów do wysyłki – obsługa aplikacji firmy kurierskiej
 •  Wysyłka dokumentów – listy polecone i przesyłki kurierskie (pakowanie/adresowanie)
 •  Korespondencja mailowa z klientami i pracownikami Instytutu
 •  Przygotowywanie zamówień materiałów biurowych i innych wniosków zakupowych
 •  Dystrybucja materiałów biurowych,
 •  Współorganizacja spotkań i szkoleń
 • Sporządzanie pism
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności – w tym obsługa połączeń telefonicznych

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • Szkolenia kierunkowe

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Posiadasz wykształcenie wyższe.

 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjnej, w tym minimum rok na stanowisku Sekretarki / Sekretarza.

 • Lubisz pracować z ludźmi.

 • Jesteś osobą proaktywną.

 • Cechuje Cię wysoka kultura osobista.

 • Dynamicznie zmieniające się okoliczności są dla Ciebie motywacją do działania.

 • Płynnie korzystasz z narzędzi pakietu MS Office.

 • Potrafisz poszukiwać i selekcjonować informacje.

 • Wykazujesz odporność na stres.

 • Jesteś osobą opanowaną.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Obsługa sekretariatu.

 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji, korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie statystyk w tym zakresie.

 • Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji.

 • Prowadzenie archiwum spraw.

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów komórki organizacyjnej.

 • Współpraca z działem administracji w szczególności zakresie płynnej wysyłki korespondencji.

 • Inne prace administracyjno – biurowe.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

 • Szkolenia kierunkowe

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Mile widziane wykształcenie (technik archiwista);
3) Kurs archiwalno-kancelaryjny min. I stopnia;
4) Doskonała umiejętność poruszania się w dokumentach takich jak JRWA i instrukcja kancelaryjna;
5) Sumienność, dokładność;

mile widziane

1) Prawo jazdy kategorii B
2) Gotowość do sporadycznych delegacji na terenie kraju.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Dziale Organizacyjnym
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Segregacja, porządkowanie i rejestracja dokumentacji wpływającej do Archiwum;
2) Odszukiwanie i udostępnianie dokumentów archiwalnych;
3) Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji papierowej i elektronicznej;
4) Inicjowanie procesu przeglądu materiałów archiwalnych, sporządzenie protokołów brakowania, udział w komisji brakowania;
5) Przygotowywanie i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego;
6) Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum;
7) Wspomaganie innych komórek organizacyjnych w przygotowaniu i przekazywaniu dokumentacji do archiwum zakładowego.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w pracy w obszarze współpracy międzynarodowej, w tym z zagranicznymi uczelniami lub organizacjami badawczymi;
 • Wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność wyznaczania celów, nastawienie na ich realizację i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • Energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie w jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • Mile widziane reprezentowanie pracodawcy w międzynarodowych organizacjach lub stowarzyszeniach.

opis stanowiska

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DWM_25_2023 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.   
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do 11 czerwca 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl 

codzienne zadania

 • Wsparcie w budowie strategii współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Wsparcie w koordynacji współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym podtrzymanie nawiązanych kontaktów
 • Wsparcie w przygotowywaniu umów o współpracy międzynarodowej z zagranicznymi uczelniami, organizacjami badawczymi i innymi podmiotami;
 • Identyfikacja dobrych praktyk działania zagranicznych organizacji badawczych i projektowanie ich wdrożenia w Sieci
 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz w wydarzeniach międzynarodowych,
 • Organizacja i prowadzenie spotkań międzynarodowych,
 • Koordynacja budowania relacji Sieci Badawczej Łukasiewicz z polską diasporą naukową, w tym organizacja Konferencji z Polonią;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu działania Departamentu;
 • Koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, nauka języka angielskiego);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budowlane albo mechaniczne, geologiczne).
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań).
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością.
  • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Praktyczne umiejętności audytowania/prowadzenia inspekcji.

mile widziane

 • Certyfikat auditora/auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania.
  • Prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacji i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji.
  • Bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas audytów i inspekcji.
  • Dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie.
  • Dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów finansowanych ze źródeł europejskich;
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność wyznaczania celów, nastawienie na ich realizację i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • Energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

mile widziane

 • Mile widziane reprezentowanie pracodawcy w międzynarodowych organizacjach lub stowarzyszeniach;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce prowadzącej działalność badawczo-rozwojową;
 • Mile widziane doświadczenie w organizacji badawczej o wysokim poziomie przychodów ze środków europejskich.

opis stanowiska

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DPE_24_2023 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.   
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do 9 czerwca 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl 

codzienne zadania

 • Koordynacja procesu pozyskiwania projektów europejskich;
 • Koordynacja monitoringu konkursów europejskich;
 • Koordynacja działań Sieci Badawczej Łukasiewicz realizowanych bezpośrednio w Brukseli;
 • Nadzór nad Branżowymi Punktami Kontaktowymi;
 • Wsparcie przy przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu działania  Departamentu;
 • Koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie projektów europejskich;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

wymagania obowiązkowe

 1. Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.
 2. 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 3. Udokumentowana wiedza w zakresie technologii półprzewodnikowych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w tym w szczególności: technologii krzemowej, przyrządów MEMS, mikromontażu mikroelektronicznego.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (minimum 2 lata), zespołem minimum 20 osobowym.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu Cleanroom (minimum dwa lata)
 6. Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat
 7. Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.
 8. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym.
 9. Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.
 10. Biegła znajomość języka angielskiego.
 11. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej
 12. Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi).

mile widziane

-

opis stanowiska

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF), który jest częścią największej w Polsce Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.
 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.
 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.
 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.
 • Kierowanie projektami B+R.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do podejmowania nowych tematyk B+R i rozwoju naukowego

benefity

 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie
 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą
 • Budżet przeznaczony na prowadzenie Centrum
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie
 • Wsparcie w relokacji

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych).
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień.

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych.

 • Umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów.

 • Komunikatywność.

 • Odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi.

 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.

 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnie z ustawą PZP.

 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

 • Raportowanie w zakresie prowadzonych postepowań i ich ewidencja.

 • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
2) Wiedza z zakresu koordynacji i realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze dotyczącym technologii poprawy efektywności energetycznej;
3) Znajomość urządzeń i technologii wykorzystywanych w systemach poprawy efektywności budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
5) Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w Grupie Badawczej Technologii i Systemów Poprawy Efektywności Energetycznej (GEE);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

Jako lider obszaru będziesz stać na czele Grupy Badawczej, inicjować jej działania i nadawać kierunek rozwoju, m.in. poprzez:
1) Bieżącą znajomość tendencji rozwojowych dotyczących technologii i systemów poprawy efektywności energetycznej;
2) Poszukiwanie tematyki prac badawczych i technologicznych;
3) Budowę stanowisk badawczych;
4) Koordynację i udział w projektach B+R oraz pracach badawczych realizowanych
w grupie badawczej.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość dofinansowania kariery naukowej.
3) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
4) Karta sportowa.
5) Dofinansowanie do wypoczynku.
6) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
7) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
8) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
2) Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Ms Office i biegła obsługa komputera;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+.

mile widziane

1) Bardzo dobra organizacja pracy;
2) Proaktywna postawa i zaangażowanie;

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia, Dział Organizacyjny;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz

codzienne zadania

1) Organizacyjna i administracyjna obsługa organów Instytutu;
2) Prowadzenie kancelarii ogólnej (sekretariatu Dyrekcji);
3) Przygotowywanie pism i monitoring spraw terminowych;
4) Prowadzenie i nadzorowanie kalendarzy spotkań;
5) Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
6) Organizacja i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów;
7) Organizacja podróży służbowych oraz spotkań biznesowych na terenie kraju
i za granicą;
8) Obsługa sal konferencyjnych i spotkań.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

 • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

 • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

 • wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

 • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,

 • opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,

 • nadzór nad aparaturą pomiarową.

 • Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie.

 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych.

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji/prawa/ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych.

 • 3 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) i wszystkich aktów wykonawczych.

 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP.

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji.

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 365.

 • Umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 • Kreatywność.

 • Umiejętność negocjacji i argumentowania.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Kieruje pracą zespołu Zamówień Publicznych i Zakupów, w szczególności monitoruje wykonywanie przez pracowników Zespołu czynności, dokonuje ich kontroli i oceny pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Kontroluje i ocenia pod względem zgodności z Ustawą PZP czynności podejmowane przez pracowników celem nadzoru nad prawidłowościami stosowania przepisów Ustawy.

 • Podejmuje samodzielne decyzje o sposobie realizacji zadań w oparciu o przyjęte cele, np. w zakresie czynności podejmowanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Planuje czynności pracowników działu, w tym zakresie zleca zadania do wykonania i monitoruje obciążenie pracą, w horyzoncie czasowym do 1 kwartału. Planowanie uwzględnia bieżące zadania oraz inne czynności konieczne do wykonania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Podejmuje decyzje w sytuacjach spornych co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kierowania pracą pozostałych pracowników zespołu w celu wypracowania rozwiązania), w celu podjęcia decyzji, które nie spowodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Opracowuje, a następnie wdraża lub przedstawia do akceptacji swojemu przełożonemu procedury i zmiany do procedur wewnętrznych.

 • Umożliwia rozwój potencjału członków Zespołu poprzez stały dostęp do szkoleń zawodowych.

 • Koordynuje prace w ramach Platformy Kompetencji Łukasiewicza.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds