Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2023-10-20

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
• Doświadczenie w infrastrukturalnych projektach inwestycyjnych
• 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
• Umiejętność formułowania dokumentów urzędowych i administracyjnych
• Umiejętność obsługi komputera – znajomość programów MS Word oraz MS Excel
• Umiejętność kierowania zespołem te oraz prowadzenia spraw administracyjnych zgodnie z określonymi procedurami
• Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
• Mile widziane Prawo jazdy kat. B

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• kierowanie Działem, organizacja pracy Działu i zarządzanie podległym personelem;
• zarządzanie infrastrukturą w tym nadzór nad podległymi obiektami poprzez zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa, przeprowadzanie prac konserwacyjnych, remontów, przeglądów technicznych, administrowanie powierzchniami biurowymi, w tym zapewnienie usług porządkowych i gospodarowania odpadami;
• nadzór nad Archiwum Zakładowym i magazynami;
• odpowiedzialność za wszelkie umowy z kontrahentami w obszarze Działu,
• planowanie, organizacja i nadzór nad codziennymi działaniami administracyjnymi,
• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu.

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-10-02

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych
• znajomość technik chromatograficznych (GC, HPLC)
• umiejętność analizy danych i sporządzania raportów
• znajomość jeż. angielskiego
• znajomość zagadnień związanych z systemem DPL

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• Udział w badaniach analitycznych z zastosowaniem technik chromatograficznych, spektralnych i miareczkowych
• Wykonywanie pomiarów temperatury topnienia i oznaczanie zawartości wody techniką Karla Fishera
• Prowadzenie dokumentacji wyników zgodnie z obowiązującymi w laboratorium systemami jakości
• Udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2023-10-02

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych
• doświadczenie w opracowaniu i walidacji metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin z zastosowaniem techniki LC/MS/MS
• umiejętność sporządzania raportów
• znajomość języka angielskiego
• znajomość zagadnień związanych z systemem DPL

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• Prowadzenie badań z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC/MS/MS)
• Opracowywanie i walidacja metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym i wodzie
• Kierowanie badaniami w systemie DPL
• Udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-09-28

wymagania obowiązkowe

• min. 3-letnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych,
• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, mile widziane ukończone studia podyplomowe lub kursy w zakresie funduszy europejskich),
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: w szczególności Word i Excel),
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby ubiegania się przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – instytut Przemysłu Organicznego o środki finansowe dla projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu infrastruktury badawczej w konkursie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (nabór wniosków nr KPOD.01.18-IW.03-002/23);
• wspieranie Zamawiającego w Konkursie (w tym zwłaszcza opracowywania na wezwanie instytucji organizującej Konkurs zmian i uzupełnień do przygotowanych dokumentów).
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) weryfikację koncepcji projektu pod kątem możliwości spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych działania pomocowego,
2) wskazanie rozwiązań, których uwzględnienie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania,
3) dostosowanie koncepcji projektu do wymogów działania pomocowego,
4) wsparcie przy ustalaniu wstępnego harmonogramu projektu i budżetu projektu,
5) przeprowadzenie wstępnej analizy dokumentacji pod kątem zgodności z wymogami działania pomocowego,
6) koordynację procesu kompletowania niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego przed złożeniem wniosku,
7) opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami zgodnie z regulaminem Konkursu,
8) złożenie zatwierdzonego, podpisanego przez Zamawiającego i skompletowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
9) przygotowanie zmian i uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie instytucji organizującej Konkurs,
10) pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, w tym wypełnienie formularzy i oświadczeń.

benefity

-

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-10-06

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej
• minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu syntez chemicznych
• praktyczna znajomość procesów chemicznych
• znajomość DPW
• znajomość jęz. angielskiego min na poziomie B1
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• znajomość programu CHEMCAD
• doświadczenie w prowadzeniu projektów B+R
• znajomość zasad gospodarki odpadami

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• prowadzenie syntez substancji organicznych, w tym prowadzenie procesu chlorowania
• skalowanie procesów chemicznych
• obsługa urządzeń w laboratorium chemicznym
• opracowywanie dokumentacji technologicznej
• zapewnienie zgodności procesów z przepisami i normami branżowymi
• udział w pracach B+R
• czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i realizacji usług komercyjnych
• śledzenie literatury fachowej w zakresie prowadzonych aktualnie badań
• dbanie o własny rozwój naukowo-badawczy
• poszukiwanie nowych obszarów badawczych w obszarze syntezy chemicznej

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2023-10-05

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe z zakresu nauk chemicznych (chemia, biotechnologia) lub inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej
• minimum 5 letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym związanym z naukami chemicznymi bądź inżynierią chemiczną
• umiejętność prowadzenia syntez związków chemicznych z surowców naturalnych
• dobra znajomość zagadnień tj. środki ochrony roślin, bionawozy, formulacja, zrównoważona chemia, nowoczesne narzędzia w projektowaniu syntez chemicznych , skalowanie procesów
• doświadczenie w pozyskiwaniu i samodzielnym prowadzeniu projektów B+R krajowych lub międzynarodowych
• umiejętność praktycznego zastosowania i publikowania wyników prac B+R
• umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kreatywność
• znajomość języka angielskiego min na poziomie B
• biegła znajomość języka polskiego
• obsługa pakietu MS Office

mile widziane

• stopień naukowy doktora lub wyższy
• doświadczenie w zarządzaniu projektami
• certyfikat PRINCE2 lub AgilePM
• znajomość systemów jakości ISO 9001, DPW
• znajomość programu CHEMCAD

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• samodzielne prowadzenie prac badawczych i poszukiwanie nowych obszarów działalności w zakresie zielonej chemii i biogospodarki
• inicjowanie i koordynowanie prac naukowych i B+R
• pozyskiwanie, kierowanie oraz współudział w realizacji projektów badawczych
• upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym
• budowanie relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi
• dbanie o własny rozwój zawodowy

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2023-10-03

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu prawa
• znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej),
• umiejętność formułowania dokumentów urzędowych i administracyjnych,
• znajomość obsługi platformy zakupowej,
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo lub administracja,
• min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
• mile widziane ukończenie kursów lub studiów z zakresu prawa zamówień publicznych,
• komunikatywność, samodzielność, skrupulatność.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych jak również technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe z ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze.

codzienne zadania

• udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami;
• udział w pracach komisji przetargowej;
• sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych;
• współudział w przygotowaniu opisów przedmiotów zamówienia i projektów umów;
• przygotowanie i publikacja ogłoszeń;
• współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówień.

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
• zatrudnienie na pół etatu

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?