Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-16

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie wyższe (mile widziane budowlane, zarządzanie nieruchomościami);
2) Mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji zadań remontowych
i inwestycyjnych w budynkach i obiektach budowlanych jako wsparcie w zakresie prowadzenia rozliczeń, rozeznania rynku, raportowania, pełnienia roli wsparcia kierownika projektu, kontroli terminowości i budżetu zadań;
3) Umiejętność przedmiarowania i wykonywania wycen;
4) Znajomość prawa budowlanego, rozporządzeń i norm budowlanych;
5) Wiedza podstawowa nt. instalacji sanitarnych, elektrycznych teletechnicznych oraz urządzeń technologicznych (podłączenia, montaże);
6) Gotowość do okresowych wyjazdów służbowych.

mile widziane

1) Doświadczenie w pracy przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach i obiektach budowlanych jako wsparcie w zakresie prowadzenia rozliczeń, rozeznania rynku, raportowania, pełnienia roli wsparcia kierownika projektu, kontroli terminowości i budżetu zadań;
2) Doświadczenie w pracy w obiektach zabytkowych;
3) Doświadczenie w realizacji projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych;
4) Doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych posiadających status zamawiającego w rozumieniu ustawy PZP;
5) Umiejętność opracowania opisów przedmiotu zamówienia dla prac remontowych i budowlanych;
6) Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
7) Znajomość programu Norma.
8) Uprawnienia do pracy na wysokościach;
9) Prawo jazdy kat. B.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia, w Dziale Inwestycji i Remontów;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Wsparcie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych (opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, aktualizacja i kontrola wykonania, sporządzenie niezbędnej dokumentacji formalnej);
2) Kontrola jakości prac oraz dokumentacji technicznej;
3) Udział w przygotowaniu dokumentacji do postępowań zakupowych (OPZ, wnioski formalne);
4) Udział w spotkaniach i naradach;
5) Koordynowanie pracy kierowników zadań w zakresie prawidłowej realizacji powierzonych czynności;
6) Kontrola kosztów prowadzonych zadań, opisywanie dokumentów księgowych;
7) Sporządzanie raportów, notatek, prezentacji w zakresie prowadzonych zadań;
8) Przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych Instytutu dotyczących utrzymania budynków i obiektów Instytutu;
9) Przygotowywanie obmiarów, kalkulacji, kosztorysów;
10) Uczestnictwo w odbiorach prac, prowadzenie dokumentacji zadań, raportowanie;
11) Weryfikacja poprawności zapisów na kontach księgowych z zapisami z ewidencji zestawień kosztowych.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2023-12-31

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie;
2) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie w zarządzaniu zespołem;
3) Znajomość zagadnień aparatury rozdzielczej i łączeniowej, bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych;
4) Znajomość zagadnień projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii;
5) Znajomość zagadnień poprawy efektywności energetycznej;
6) Doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych krajowych i/lub międzynarodowych z danego obszaru;
7) Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

mile widziane

1) Stopień doktora nauk technicznych;
2) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele;
3) Wykazanie wdrożenia rynkowych rozwiązań z ww. obszaru.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia - Dyrektor Centrum Badawczego Systemów Energetycznych (CSE);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 29 października 2023 r.  29 listopada 2023 r. wydłużenie do dnia 31.12.2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Zarządzanie działalnością podległych komórek organizacyjnych (grup badawczych i laboratoriów), a w szczególności:
1) Koordynacja badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze energetyki;
2) Koordynacja działań laboratoryjnych;
3) Komercjalizacja wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce;
4) Nadzór nad przygotowaniem raportów, analiz, opinii oraz ekspertyz;
5) Udział w przygotowaniu merytorycznym wniosków aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
6) Koordynacja procesu budowania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów;
7) Reprezentowanie Instytutu w ww. obszarze.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2023-12-31

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie;
2) Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie w zarządzaniu zespołem;
3) Znajomość struktur energoelektronicznych, systemów przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej, systemów Smart grid;
4) Koordynowanie prac analitycznych i symulacyjnych;
5) Doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych krajowych i/lub międzynarodowych z danego obszaru;
6) Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

mile widziane

1) Stopień doktora nauk technicznych;
2) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele;
3) Wykazanie wdrożenia rynkowych rozwiązań z ww. obszaru.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia - Dyrektor Centrum Badawczego Przetwarzania i Magazynowania Energii (CPM);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 29 października 2023 r. ,  29 listopada 2023 r. wydłużenie do 31.12.2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Zarządzanie działalnością podległych komórek organizacyjnych (Grup Badawczych i Laboratoriów), a w szczególności:
1) Koordynacja badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze przetwarzania i magazynowania energii;
2) Koordynacja działań laboratoryjnych;
3) Komercjalizacja wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce;
4) Nadzór nad przygotowaniem raportów, analiz, opinii oraz ekspertyz;
5) Udział w przygotowaniu merytorycznym wniosków aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
6) Koordynacja procesu budowania i utrzymywania relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów;
7) Reprezentowanie Instytutu w ww. obszarze.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-22

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (preferowane o profilu elektrycznym, informatycznym, elektronicznym) albo średnie / średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Umiejętność modelowania systemów energoelektronicznych i sterowania w oprogramowaniu Matlab/Simulink;
3) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej oraz pisanie raportów;
4) Samodzielność, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

mile widziane

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych (B+R i/lub inwestycyjnych).

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Systemów Sterowania i Zarządzania (GSZ);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 22 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie
z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Rozwój oprogramowania dla aplikacji związanych z energoelektroniką;
2) Opracowanie algorytmów sterowania;
3) Prowadzenie badań laboratoryjnych systemów sterowania i zarządzania;
4) Wykonywanie raportów, analiz, opracowywanie opinii oraz ekspertyz,
5) Prace badawcze oraz przygotowanie wniosków na projekty naukowo-badawcze oraz przemysłowe.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-20

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (w tym w kontrolingu) albo wykształcenie wyższe;
2) Znajomość pakietu Office (w szczególności programu Excel: tabele przestawne, łączenie danych z wielu arkuszy);
3) Podstawowa znajomość programów klasy ERP oraz zagadnień księgowych;
4) Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia.

mile widziane

1) Mile widziana znajomość programu XPERTIS;
2) Znajomość MS Project;
3) Znajomość programu Power BI.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Dziale Planowania i Kontrolingu (PK)
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 20 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Raportowanie wykonania wyników dla poszczególnych jednostek i całego Instytutu;
2) Rejestrowanie zleceń w systemie Xpertis;
3) Rejestrowanie wniosków zakupowych i faktur kosztowych;
4) Analiza rentowności ofert;
5) Przygotowywanie raportów finansowych/sprzedażowych/operacyjnych;
6) Udział w optymalizacji procesów;
7) Udział w opracowaniu i analizie Biznes Planów.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Pracownik obsługi, pracownik techniczny

data wygaśnięcia oferty

2023-12-10

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe zawodowe,
2) Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac remontowych, ogólnobudowlanych (m.in. przygotowanie ścian, szpachlowanie, malowanie, płytkowanie, układnie podłogi, wstawienie futryn, prace rozbiórkowe i przygotowawcze),
3) Umiejętność pracy z narzędziami i rusztowaniami,
4) Wiedza na temat materiałów budowlanych i ich doboru,
5) Wiedza na temat sposobów bezpiecznego wykonywania prac remontowo-budowlanych,
6) Przygotowanie do pracy fizycznej,
7) Rzetelność, obowiązkowość.

mile widziane

1) Prawo jazdy kat. B,
2) Doświadczenie w pracy w obiektach zabytkowych,
3) Uprawnienia do pracy na wysokościach.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Pracownik techniczny w pionie wsparcia, w Dziale Inwestycji i Remontów;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 2;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 10 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Wykonywanie prac remontowych i budowalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków i obiektów:
1) skrobanie starych warstw malarskich,
2) usuwanie i szpachlowanie odparzonych tynków,
3) gruntowanie powierzchni,
4) szpachlowanie i szlifowanie,
5) malowanie różnymi technikami, uwzględniając różne rodzaje podłoża,
6) akrylowanie,
7) układnie okładzin podłogowych (drewnianych, płytek ceramicznych, lastrykowych, tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych, płytkowych, posadzek bezspoinowych i żywicznych),
8) układnie okładzin ściennych (ceramika, drewno, tworzywa sztuczne, lamele itp.)
9) wykonywanie montażu i demontażu stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej oraz prac towarzyszących,
10) wykonywanie białego montażu sanitarnego,
11) wykonywanie podstawowych prac w zakresie instalacji sanitarnej (montaż grzejników, armatury metalowej),
12) wykonywanie sufitów podwieszanych w różnych systemach,
13) wykonywanie ścianek działowych w systemie g-k z izolacją,
14) wykonywanie ścianek działowych lub dobudówek/zaślepek ścian zewnętrznych cegłami,
15) prace tynkarskie,
16) wyburzenia remontowe,
17) przygotowanie miejsca pracy i utrzymanie go w czystości,
18) przenoszenie mebli, urządzeń, materiałów – w celu przygotowania pomieszczenia do prowadzenia prac,
19) wykonywanie napraw schodów, parapetów, cokołów, glifów,
20) rozkładanie i składanie rusztowań.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2023-12-03

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość);
2) Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
3) Znajomość aktualnych przepisów podatkowych (CIT, VAT) oraz ustawy o rachunkowości;
4) Znajomość ewidencji środków trwałych;
5) Umiejętność uzgadniania kosztów i zamknięcia miesiąca;
6) Umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego;
7) Znajomość programów księgowych (preferowany Xpertis);
8) Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (szczególnie Excel);
9) Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Starszy specjalista w pionie wsparcia w Dziale Rachunkowości i Finansów (RF);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 3 grudnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie
z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym;
2) Weryfikacja sald i zapisów księgowych;
3) Kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
4) Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. CIT, VAT, VAT UE) oraz obowiązkowych sprawozdań zewnętrznych do GUS;
5) Sporządzanie raportów miesięcznych – bilans, rachunek zysków i strat;
6) Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
7) Kontakt z urzędami, bankami, instytucjami zewnętrznymi;
8) Windykacja należności.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Dofinansowanie do wypoczynku.
5) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
6) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
7) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?