Straszy specjalista – Programista Python

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • minimum 4-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w języku Python (FastAPI, Django, Flask) – warunek konieczny 
 • zdolności analityczne, umiejętność słuchania, samodzielność w realizacji zadań
 • interdyscyplinarne podejście do kreowania, projektowania i tworzenia oprogramowania wspólnie z ekspertami dziedzinowymi
 • znajomość baz danych (relacyjnych i nierelacyjnych) na poziomie minimum średniozaawansowanym
OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • tworzenie i rozwój aplikacji backendowych w małych zespołach SCRUM
 • projektowanie rozwiązań i realny wpływ na kształt projektów
 • udział w międzynarodowych i krajowych projektach R&D, gdzie główną ideą jest opracowywanie i tworzenie nowatorskich rozwiązań, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wspierającej różne branże gospodarki
BENEFITY:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym, zdalnym lub stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość