Starszy Specjalista w Laboratorium Badań Analitycznych

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych
• doświadczenie w opracowaniu i walidacji metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin z zastosowaniem techniki LC/MS/MS
• umiejętność sporządzania raportów
• znajomość języka angielskiego
• znajomość zagadnień związanych z systemem DPL

OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:

• Prowadzenie badań z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC/MS/MS)
• Opracowywanie i walidacja metod analitycznych oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym i wodzie
• Kierowanie badaniami w systemie DPL
• Udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

BENEFITY:

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy