Starszy specjalista – Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe,
• minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym w zarządzaniu zespołami badawczymi,
• doświadczenie w kierowaniu, realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
• umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

MILE WIDZIANE:

• posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
• dyplom MBA,
• znajomość nowoczesnych metodyk zarządzania projektami.

CODZIENNE ZADANIA:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• bieżącą ocenę potencjału oraz badania rynku w zakresie wprowadzania nowych produktów,
• opracowywanie koncepcji oraz wprowadzanie nowych produktów do oferty instytutu,
• powoływanie i prowadzenie prac roboczych zespołów projektowych,
• nadzór nad procesem zawierania umów, merytoryczna analiza dokumentów i negocjacje biznesowe,
• kontakt z innymi podmiotami w zakresie wspólnej realizacji projektów biznesowych,
• doradztwo w procesie realizacji projektów/przedsięwzięć,
• nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację (kwalifikowalnością wydatków) oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie,
• koordynowanie przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie projektu,
• koordynowanie działań marketingowych w obszarze wdrażania nowych produktów,
• aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
• aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
• aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych
i wdrożeniowych.

BENEFITY:

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

This will close in 0 seconds