Starszy specjalista – Pełnomocnik ds. controllingu

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w controllingu,
• praktyczna wiedza w zakresie controlingu, rachunkowości zarządczej i finansowej,
• praktyczna znajomość zasad budżetowania, raportowania oraz sporządzania analiz finansowych – zaawansowana znajomość programu Excel,
• umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków w oparciu o dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych),
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
• zaangażowanie i samodzielność.

MILE WIDZIANE:

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
• studia podyplomowe z zakresu finansów, ekonomii, controllingu,
• dyplom MBA.

CODZIENNE ZADANIA:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie realizacji działań zachodzących w organizacji, głównie w odniesieniu do planowania, realizacji i kontroli pojedynczych procesów,
• analizę procesów funkcjonujących w instytucie i przygotowywanie raportów i opracowań w tym zakresie,
• nadzór nad systemem sprawozdawczości zewnętrznej, audytami i kontrolami działalności instytutu,
• bieżącą analizę kosztów i przychodów w odniesieniu do cząstkowych planów rzeczowo-finansowych, w tym zakupów inwestycyjnych oraz kontrola budżetu w zakresie obsługiwanych źródeł finansowania,
• usprawnianie procesów związanych z controlingiem kompleksowym i raportowaniem,
• przygotowywanie zestawień i prezentacji,
• wsparcie analityczne i ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu,
• współpracę z audytorami oraz innymi instytucjami kontrolnymi,
• bezpośrednią współpracę z dyrektorem.

BENEFITY:

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

This will close in 0 seconds