Starszy Specjalista ds. Technicznych

WYNAGRODZENIE :
do 7200.00
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie: magister albo magister inżynier
  (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna,
  analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
  w akredytowanym laboratorium.
 • Bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC
  17025:2018-08, mile widziane zaświadczenia
  potwierdzające ukończenie szkoleń w powyższym
  zakresie.
 • Wiedza z zakresu metrologii oraz obliczania
  niepewności pomiaru.
 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na
  podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych
  umiejętności.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365
  (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu
  umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji
  technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w
  zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu
  powierzonych obowiązków.
 • Wysokie umiejętności analityczne, komunikacyjne,
  prezentacyjne.
MILE WIDZIANE:
 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 • Współpraca z Klientem.
 • Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem
  pomiarowym.
 • Przygotowywanie dokumentacji zakupu usług dla
  laboratorium.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Obliczanie niepewności pomiaru.
 • Przekazywanie prac archiwalnych do Archiwum.
 • Rejestrowanie próbek do badań.
 • Wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki
  laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów
  laboratoryjnych.
 • Udział w auditach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe
  wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja
  pracy.
 • Zastępowanie specjalisty ds. badań podczas jego
  nieobecności (badania właściwości chemicznych
  i fizycznych kruszyw oraz cementów).
 • Zastępowanie kierownika laboratorium podczas jego
  nieobecności.

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 19 grudnia 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

BENEFITY:
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na zastępstwo 2 lata).
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.