Specjalista w Lab Badań Analitycznych

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych
• znajomość technik chromatograficznych (GC, HPLC)
• umiejętność analizy danych i sporządzania raportów
• znajomość jeż. angielskiego
• znajomość zagadnień związanych z systemem DPL

OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:

• Udział w badaniach analitycznych z zastosowaniem technik chromatograficznych, spektralnych i miareczkowych
• Wykonywanie pomiarów temperatury topnienia i oznaczanie zawartości wody techniką Karla Fishera
• Prowadzenie dokumentacji wyników zgodnie z obowiązującymi w laboratorium systemami jakości
• Udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

BENEFITY:

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy