Specjalista techniczny

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe/branżowe (preferowane z zakresu prac budowlanych)
• umiejętność organizacji samodzielnego i efektywnego planowania pracy
• umiejętność współpracy z innymi pracownikami sekcji przy realizacji zleconych zadań,
• bardzo przydatne będą uzdolnienia techniczne tzw. złotej rączki
• dobra kondycja wzrokowo-ruchowa, odporność na wysiłek oraz sprawność zmysłu równowagi

MILE WIDZIANE:

• prawo jazdy kategorii B+E lub T

CODZIENNE ZADANIA:

• pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych oraz drzewostanu w tym m.in. koszenie przycinanie gałęzi drzew i pielęgnacja krzewów,
• prace budowlane takie jak malowanie, gipsowanie,
• obsługa i konserwacja urządzeń mechanicznych, takich jak: ciągniki, kosiarki, kosy spalinowe, dmuchawy,
• obsługa elektronarzędzi i narzędzi niebezpiecznych takich jak: nożyce do metalu, sekatory, piły,
• umiejętność przygotowania i doboru narzędzi odpowiednich do wykonywanej pracy
• konserwacja urządzeń mechanicznych i narzędzi
• prace transportowe wewnątrz zakładu
• prace porządkowe
• wykonywanie innych poleceń służbowych wynikających z działalności sekcji infrastruktury

BENEFITY:

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Pszczyna, Doświadczalna 27

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 15/2023/Spectech/MłSpec/Spec/PA

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

This will close in 0 seconds