Specjalista – programista

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w nauce programowania w szkołach podstawowych, średnich i/lub prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z matematyki,
• posługiwanie się językiem SQL oraz doświadczenie w projektowaniu, implementacji
i optymalizacji relacyjnych baz danych,
• doświadczenie w realizacji projektów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

MILE WIDZIANE:

• posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
• udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny.

CODZIENNE ZADANIA:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• opracowywanie metodyk nauczania,
• przygotowywanie bazowych zestawów zadań na różnym poziomie i w różnym zakresie wymagań,
• opracowywanie schematów interakcji z użytkownikami,
• definiowanie wymagań i przygotowywanie platformy do wsparcia nauczania kluczowych zagadnień z obszaru programowania,
• opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
• realizację projektów badawczo-rozwojowych.

BENEFITY:

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

This will close in 0 seconds