Specjalista ds. zamówień publicznych

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• wykształcenie wyższe,
• znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
• kreatywność i samodzielność
• umiejętność pracy w zespole

MILE WIDZIANE:

• doświadczenie na podobnym stanowisku

CODZIENNE ZADANIA:

• prowadzenie spraw z zakresu koordynowania, planowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości powyżej 15.000 PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności:
– załatwianie spraw w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
– prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
– prowadzenie bieżącej analizy wartościowej zakupów i usług
• uczestniczenie w procesie zakupu towarów i usług o wartości poniżej 15.000 PLN zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym
• gospodarka środkami ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem
• sporządzanie rocznego planu dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
• prowadzenie bazy dostawców
• wykonywanie prac biurowych i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw
• współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych regulacji
• współpraca w zakresie wdrażania i utrzymania systemów jakości funkcjonujących w Oddziale

BENEFITY:

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Pszczyna, Doświadczalna 27

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 16/2023/Spec/StSpec/PA

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

This will close in 0 seconds