Specjalista ds. przygotowania wniosku i studium wykonalności

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

• min. 3-letnie doświadczenie w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych,
• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, mile widziane ukończone studia podyplomowe lub kursy w zakresie funduszy europejskich),
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: w szczególności Word i Excel),
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista.

OPIS STANOWISKA-
NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:

• przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby ubiegania się przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – instytut Przemysłu Organicznego o środki finansowe dla projektu inwestycyjnego polegającego na stworzeniu infrastruktury badawczej w konkursie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (nabór wniosków nr KPOD.01.18-IW.03-002/23);
• wspieranie Zamawiającego w Konkursie (w tym zwłaszcza opracowywania na wezwanie instytucji organizującej Konkurs zmian i uzupełnień do przygotowanych dokumentów).
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) weryfikację koncepcji projektu pod kątem możliwości spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych działania pomocowego,
2) wskazanie rozwiązań, których uwzględnienie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania,
3) dostosowanie koncepcji projektu do wymogów działania pomocowego,
4) wsparcie przy ustalaniu wstępnego harmonogramu projektu i budżetu projektu,
5) przeprowadzenie wstępnej analizy dokumentacji pod kątem zgodności z wymogami działania pomocowego,
6) koordynację procesu kompletowania niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego przed złożeniem wniosku,
7) opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami zgodnie z regulaminem Konkursu,
8) złożenie zatwierdzonego, podpisanego przez Zamawiającego i skompletowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
9) przygotowanie zmian i uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie instytucji organizującej Konkurs,
10) pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, w tym wypełnienie formularzy i oświadczeń.