Specjalista ds. oceny zgodności w Dziale Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych

WYNAGRODZENIE :
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

1) Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane specjalności: elektrotechnika, energetyka);
2) Znajomość problemów technicznych i norm związanych z wyrobami elektrotechnicznymi;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
4) Dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
5) Dobra organizacja pracy, dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista;
6) Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.

MILE WIDZIANE:

1) Znajomość norm dotyczących oceny zgodności (ukończone szkolenie w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 będzie dodatkowym atutem);
2) Praca w laboratorium badawczym i znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 będzie dodatkowym atutem;
3) Znajomość programów i procedur certyfikacji wyrobów.

CODZIENNE ZADANIA:

1) Prowadzenie certyfikacji wyrobów zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jednostki;
2) Ocena wyrobów z zakresu akredytacji Jednostki zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm;
3) Współpraca z rzeczoznawcami z laboratoriów badawczych oraz Biurem Obsługi Klienta;
4) Obsługa administracyjna procesów oraz klientów Jednostki.

BENEFITY:

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

This will close in 0 seconds